Overzicht feiten gender en gezondheid - Diabetes

Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen. En toch is de gezondheidszorg grotendeels gebaseerd op het mannelijk lichaam: in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. Om de kansen van vrouwen op het gebied van gezondheid te vergroten, streeft WOMEN Inc. naar een gendersensitieve gezondheidszorg

Hieronder vind je de belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen bij diabetes.

Meer weten?

Over diabetes bij vrouwen:

  • Het Diabetes Fonds financiert onderzoek naar diabetes en geeft voorlichting en steun aan patiënten. Op hun website staat veel informatie over diabetes bij vrouwen.
  • Diabetesvereniging Nederland is de patiëntenvereniging voor mensen met diabetes en hun naasten. Je kan bellen met de Diabeteslijn als je specifieke vragen over jouw eigen situatie hebt. 

 

Over andere m/v verschillen in gezondheid:

  • In de Kennisagenda Gender en Gezondheid is alle bestaande kennis over m/v verschillen in gezondheid gebundeld en staat beschreven welke kennis nog ontbreekt.
  • ZonMw gaat een Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid starten. In hun programmeerstudie lees je welke kennisvragen ze daarmee gaan beantwoorden.

Bekijk ook de verschillen tussen mannen en vrouwen bij onderstaande aandoeningen:
Hart- en vaatziekten
Migraine
Geneesmiddelen
- Reumatische aandoeningen
- Autisme
- ADHD
- Depressie