Delen

Oproep voor een Nationale Strategie Vrouwengezondheid

De kennisachterstand over het vrouwenlichaam is nog steeds groot in de gezondheidszorg. Dit speelt bijvoorbeeld bij klachten rondom menstruatie en overgang, maar ook hart- en vaatziekten. Hierdoor krijgen vrouwen niet (of pas na lange tijd) de zorg die ze nodig hebben. 

De gemiddelde diagnosetijd van aandoeningen als endometriose, PMDD of hevig menstrueel bloedverlies is dan ook 7 tot 12 jaar. Als gevolg daarvan lopen mensen dus jarenlang rond met klachten zonder juiste diagnose of behandeling. Ook symptomen van een hartinfarct worden bij vrouwen minder snel herkend, omdat de gezondheidszorg lange tijd gebaseerd was op het mannenlichaam.  

WOMEN Inc. roept samen met meer dan dertig maatschappelijke organisaties en patiëntenverenigingen de politiek op om in het volgende regeerakkoord een Nationale Strategie Vrouwengezondheid op te nemen. Deze strategie moet ervoor gaan zorgen dat er meer onderzoek wordt gedaan naar bijvoorbeeld overgang en endometriose, en naar verschillen in symptomen of passende behandelingen voor vrouwen en mannen. Deze strategie moet er ook voor gaan zorgen dat deze kennis bij artsen terechtkomt -en bij vrouwen zelf.  

Op dit moment is er nog weinig geld, weinig focus en weinig coördinatie op het thema vrouwengezondheid vanuit de overheid. Ook worden vrouwen niet altijd gehoord als het gaat om het opstellen van (gezondheids)beleid. Dat kan beter. De strategie moet daarom voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Landelijke coördinatie vanuit het Ministerie van VWS
  • Gebaseerd op ervaringen van Nederlandse vrouwen en de expertise uit het veld
  • Voorzien van voldoende financiële middelen
  • Met een langjarige looptijd van minimaal 10 jaar

Lees hier onze oproep voor een Nationale Strategie Vrouwengezondheid en welke organisaties dit pleidooi ondersteunen.