Privacy Statement WOMEN Inc.

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of namens WOMEN Inc. en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar WOMEN Inc. op haar website en/of in haar mailingen naar verwijst. WOMEN Inc. adviseert daarin op de desbetreffende website of app het privacy beleid van deze organisaties te raadplegen.

Identiteit WOMEN Inc.

WOMEN Inc is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. WOMEN Inc. staat als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34214042. WOMEN Inc. is gevestigd en kantoorhoudend in (1013 BB) AMSTERDAM aan de Koivistokade 54 III, en bereikbaar via het e-mailadres info@womeninc.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

WOMEN Inc. kan op de volgende manieren informatie ontvangen:

 • Direct van uzelf: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van WOMEN Inc. op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor WOMEN Inc. optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van WOMEN Inc. plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

WOMEN Inc. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van WOMEN Inc., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WOMEN Inc. verstrekt. WOMEN Inc. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens: zoals door u verstrekte voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, regio, social media profielen, deelname aan activiteiten, functie en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens: indien u een (donatie)overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
 • Website gegevens: zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).
  Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

WOMEN Inc. gebruikt verkregen persoonsgegevens voor het toezenden van de digitale nieuwsbrief, het eventueel matchen van leden van WOMEN Inc. aan elkaar en het communiceren over relevant aanbod voor WOMEN Inc. leden. WOMEN Inc. zal uw gegevens nooit doorverkopen aan derden.

Wanneer u geen digitale nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Door u aan te sluiten bij WOMEN Inc. en hiertoe uw gegevens achter te laten op onze website gaat u automatisch akkoord met het beschikbaar stellen van uw gegevens voor WOMEN Inc.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker (anoniem);
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door WOMEN Inc zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie WOMEN Inc samenwerkt.

Hieronder treft u een overzicht aan van soorten cookies die geplaatst worden via de WOMEN Inc. website:

 • Functionele cookies: WOMEN Inc. plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.
 • Analytische cookies: WOMEN Inc. maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

WOMEN Inc. heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. WOMEN Inc. heeft Google geen toestemming gegeven om via WOMEN Inc. verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende partijen social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

WOMEN Inc. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan vijf jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat WOMEN Inc. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@womeninc.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door WOMEN Inc., of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek (o.v.v bezwaar gebruik gegevens) zullen eventuele, door u meegedeelde correcties, worden verwerkt. WOMEN Inc. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan WOMEN Inc. ter attentie van de Functionaris Gegevensverwerking of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

WOMEN Inc. neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensverwerking van WOMEN Inc. via e-mailadres: info@womeninc.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. In het geval van wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij dit ook aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop WOMEN Inc. omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking via info@womeninc.nl.

Stichting WOMEN Inc
Koivistokade 54 III
1013 BB Amsterdam
T: 020 7884231
www.womeninc.nl
info@womeninc.nl