Training en advies

Inclusiviteit en diversiteit worden steeds belangrijkere thema’s op de werkvloer, in de media en in de gezondheidszorg. Wij hebben de kennis zodat jij het in de praktijk kan brengen.

Om organisaties en professionals de handvatten te bieden die ze nodig hebben om positieve en duurzame veranderingen door te voeren in hun organisatie is WOMEN Inc. het label LOKET Inc. gestart.

LOKET Inc. biedt keynotes, masterclasses en workshops die aansluiten op onze missie: gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender en sekse. We zijn er voor bedrijven die de ambitie hebben om (verder) aan de slag te gaan met diversiteit en inclusiviteit en op zoek zijn naar inhoudelijke en/of praktische ondersteuning daarbij.

AANBOD LOKET INC.

LOKET Inc. biedt keynotes, masterclasses, workshops, en onderzoek en advies voor organisaties. Afhankelijk van de doelgroep en de vraag bepalen wij samen met jou welke sessie het best aansluit op jouw organisatie of evenement.

Opdrachtgevers zijn o.a. Coca-Cola Nederland, Ministerie van Financiën, Van Lanschot Kempen, VIA Nederland, RTL, Amsterdam UMC, KNVB en AEGON.

Keynotes

Keynote Jannet Vaessen

IEDEREEN Inc.

Hoe draag jij bij aan een inclusieve leefomgeving en organisatie? In deze keynote door Jannet Vaessen, oprichter en Directeur Bestuurder bij WOMEN Inc., word je meegenomen in de mechanismen achter (on)bewuste in- of uitsluiting en kijken we hoe jij als individu bewust inclusievere keuzes kunt maken. Deze keynote zet aan tot denken en laat de urgentie van het onderwerp zien.

Lees meer

Keynote Emma Lok

Gendergelijkheid in 2030

Hoe staat het met gendergelijkheid in Nederland? In deze keynote door Emma Lok, Directeur Strategie & Communicatie bij WOMEN Inc., bespreken we gendergelijkheid in Nederland op de thema’s Geld, Werk, Gezondheid en Media. Hoe zorgen we voor meer gelijkheid en wat kun je zelf doen? Deze interactieve keynote zet aan tot denken, geeft ruimte voor vragen en dialoog en biedt lessen om mee aan de slag te gaan.

Lees meer

Masterclasses

Masterclass

Inclusief Werkgeverschap

Iedere werknemer is anders, nu en in de toekomst. In de masterclass Inclusief Werkgeverschap leer je hoe je als werkgever kunt zorgen dat je niet alleen divers talent aantrekt, maar ook behoudt door een inclusieve werkomgeving te creëren.

Lees meer

Masterclass

Inclusieve Media

Als mediamaker creëer je verhalen die mensen ontroeren, bewegen en informeren. Maar hoe ga je bewust om met (schadelijke) stereotyperingen?

Lees meer

Masterclass

Inclusieve Gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg kan de bias van de zorgprofessional van grote invloed zijn op diagnose en behandeling. Hoe ga je hiermee om?

Lees meer

Themasessies

Themasessie

Doorstroom en Representatie

Veel organisaties maken werk van het binnenhalen van divers talent, maar vergeten daarna aandacht te besteden aan de doorstroommogelijkheden. Maar hoe stimuleer je doorstroom?

Lees meer

Workshops

Workshop

Inclusieve Taal

Taal heeft de kracht om in en uit te sluiten. Hoe zorg je ervoor dat de taal van jouw organisatie mensen op een gelijke manier behandelt?

Lees meer

Onderzoek en Advies

Onderzoek en advies

Gelijke beloning

75% van de werkgevers denkt dat de loonkloof binnen hun organisatie niet voorkomt, vaak is dit wel het geval. Wij zeggen: Meten is weten!

Lees meer

Onderzoek en advies

Doorstroom en Representatie

Veel organisaties maken werk van het binnenhalen van divers talent, maar vergeten daarna aandacht te besteden aan de doorstroommogelijkheden (mobiliteit). Hoe zit dat in jouw organisatie?

Lees meer

Netwerken en Coalities

Verandering realiseer je niet alleen. Dat doe je samen met iedereen die daar invloed op heeft. Daarom werkt WOMEN Inc.veelvuldig en intensief samen met bedrijven, landelijke en lokale overheden, instellingen en kennisinstituten. Zo werken we samen aan een gelijkwaardiger Nederland, voor iedereen. Bekijk hieronder het aanbod netwerken waarbij jij je als organisatie kunt aansluiten. 

INCUBATOR NETWERK

Met dit netwerk van verschillende werkgevers willen we elkaar en andere werkgevers in Nederland inspireren op inclusief werkgeverschap.

Lees meer

COALITIE ‘BEELDVORMING IN DE MEDIA’

Met deze coalitie werken we samen aan bewustwording over de effecten van stereotypering in de media.

Lees meer

Loket Inc Team

Karlijn Straver

Expert inclusief werkgeverschap & Coördinator LOKET Inc.

Emma Lok

Directeur Strategie & Communicatie

Elze Ghijsen

Expert inclusieve media

Joline Heusinkveld

Expert inclusieve finance

Sander Heithuis

Expert bias, inclusieve media & taal

Felicia van Andel

Expert inclusief werkgeverschap