Training en advies

Inclusiviteit en diversiteit worden steeds belangrijkere thema’s op de werkvloer, in de media en in de gezondheidszorg. Wij hebben de kennis zodat jij het in de praktijk kan brengen.

Om organisaties en professionals de handvatten te bieden die ze nodig hebben om positieve en duurzame veranderingen door te voeren in hun organisatie is WOMEN Inc. het label LOKET Inc. gestart.

 

LOKET Inc. biedt keynotes, masterclasses en workshops die aansluiten op onze missie: gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender en sekse. We zijn er voor bedrijven die de ambitie hebben om (verder) aan de slag te gaan met diversiteit en inclusiviteit en op zoek zijn naar inhoudelijke en/of praktische ondersteuning daarbij.

 

BEDRIJVEN DIE JE ZIJN VOORGEGAAN

AANBOD LOKET INC.

WOMEN Inc. staat voor duurzame impact en samenwerking. Afhankelijk van de doelgroep en de vraag bepalen wij samen met jou welke sessie het best aansluit op jouw organisatie of evenement. Wij kunnen ook een combinatie van verschillende workshops aanbieden. Organisaties die aan de slag willen met hun communicatie inclusiever maken raden wij aan om een workshop inclusieve media en een workshop inclusieve taal te combineren met enkele weken ertussen, zo pakken je verschillende onderdelen aan en kun je echt verandering realiseren. Een andere veel gemaakte combinatie is de themasessie genderbias met aanTafel, in combinatie met meerdere workshops genderbias voor het management team. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Keynotes

Keynote

Gendergelijkheid in 2030

Op de werkvloer, bij de dokter, in de media, en als het aankomt op financiële onafhankelijkheid, zijn er in Nederland vandaag de dag geen gelijke kansen. Waarom is representatie op besluitvormende posities zo belangrijk, hoe zit het met de loonkloof, waarom gaat het soms tussen leven en dood afhankelijk van je gender, en hoe komt het dat er nog zoveel meer mannen op tv te zien zijn als expert dan vrouwen?

Lees meer

Keynote

Keynote Gender & Financien

Wie heeft welke rol te spelen in het verbeteren van de financiële onafhankelijkheid van vrouwen? In deze Keynote hebben we het over de financiële positie van vrouwen in Nederland en kijken we hoe jij kunt bijdragen aan een systeem waarin vrouwen en mannen gelijke kansen krijgen om financieel onafhankelijk te zijn.

Lees meer

Keynote

Keynote Gender & Werk

Iedereen kan op diens eigen manier bijdragen aan een veilige en inclusieve werkvloer. In deze keynote bespreken we gendergelijkheid op werk. We reflecteren op onze eigen rol, kijken naar feiten en cijfers, en duiken in praktische tips om zelf aan de slag te gaan.

Lees meer

Keynote

Keynote Gender & Media

De rol die de media spelen in de weg naar gelijke kansen mogen we niet onderschatten. In deze keynote staan we stil bij ondervertegenwoordiging van vrouwen in de media en bij de manier waarop vrouwen in beeld zijn. En: wat is jouw rol als mediamaker in de emancipatie van vrouwen.

Lees meer

Workshops

Workshop

Genderbias

Vooroordelen helpen je om de wereld om je heen snel te beoordelen en te begrijpen. Maar hoe zorg je ervoor dat je met je vooroordelen niet onbewust mensen in- en uitsluit?

Lees meer

Workshop

Inclusieve taal

Taal heeft de kracht om in en uit te sluiten. In het streven naar een gelijkwaardige maatschappij moeten we ons bewust zijn van deze functie van taal. Maar hoe zorg je ervoor dat de taal van jouw organisatie mensen op een gelijke manier behandelt?

Lees meer

Workshop

Representatie op de werkvloer

Er wordt steeds meer gesproken over diversiteit en inclusie op de werkvloer. Bijvoorbeeld representatie in de top van de organisatie, maar hoe vul je dan die pijplijn? Hoe zorg je voor instroom van divers talent binnen je organisatie? Hoe voorkom je (snelle) uitstroom, en hoe creëer je een doorstroom die bijdraagt aan meer gelijkheid op de werkvloer?

Lees meer

Workshop

Inclusieve media

Als mediamaker creëer je verhalen die mensen ontroeren, bewegen en informeren. Maar wat is de invloed van deze verhalen op beeldvorming? En hoe ga je bewust om met (schadelijke) stereotyperingen?

Lees meer

Themasessies

Themasessie

Groot Dictee der Inclusieve Taal

Taal draagt bij aan in- en uitsluiting, maar op welke manieren doet dit zich voor in de media? Veel voorbeelden uit de media passeren in Het Dictee de revue. Herken op welke manieren het soms mis gaat en win daarmee Het Dictee!

Lees meer

Themasessie & kwalitatief onderzoek

Gendergelijkheid op de werkvloer

Hoe is het om als vrouw te werken binnen jullie organisatie? Ervaren de collega’s die vrouw zijn gelijke kansen en gelijke behandeling? Deze themasessie en het aansluitend rapport biedt inzicht en richting voor de organisatie om aan de slag te gaan met gender diversiteit en inclusie.

Lees meer

Themasessie & kwalitatief onderzoek

Doorstroom en Representatie

Veel organisaties maken werk van het binnenhalen van divers talent, maar vergeten daarna aandacht te besteden aan de doorstroommogelijkheden. Maar hoe stimuleer je doorstroom?

Lees meer

Themasessie & kwalitatief onderzoek

Ouderschap en Werk

Kinderen spelen een belangrijke rol in het leven van veel mensen met betaald werk. Welke rol kunnen werkgevers spelen bij het bewaren van een balans?

Lees meer

Onderzoek en Advies

Onderzoek en advies

Gelijk loon

75% van de werkgevers denkt dat de loonkloof binnen hun organisatie niet voorkomt, vaak is dit wel het geval. Wij zeggen: Meten is weten!

Lees meer

Onderzoek en advies

Adviesuren

Soms is er behoefte aan op maat gemaakt advies. Dit kan zijn op het gebied van een D&I strategie, het inclusief maken van een tekst, of gewoon om te sparren. Hiervoor bieden wij strippenkaarten aan.

Lees meer

Netwerken en Coalities

Verandering realiseer je niet alleen. Dat doe je samen met iedereen die daar invloed op heeft. Daarom werkt WOMEN Inc.veelvuldig en intensief samen met bedrijven, landelijke en lokale overheden, instellingen en kennisinstituten. Zo werken we samen aan een gelijkwaardiger Nederland, voor iedereen. Bekijk hieronder het aanbod netwerken waarbij jij je als organisatie kunt aansluiten. 

INCUBATOR NETWERK

Met dit netwerk van verschillende werkgevers willen we elkaar en andere werkgevers in Nederland inspireren op inclusief werkgeverschap.

Lees meer

COALITIE ‘BEELDVORMING IN DE MEDIA’

Met deze coalitie werken we samen aan bewustwording over de effecten van stereotypering in de media.

Lees meer

Loket Inc Team

Karlijn Straver

Manager LOKET Inc. en Programmamanager Werk

Iris Daleweij

Project medewerker LOKET Inc.

Joline Heusinkveld

Programmamanager Financiën

Rebecca Slee

Trainer/redacteur

Femke van Heun

Trainer/redacteur

Danielle Selak

Expert gender & financiën

Xanne Visser

Expert gender, gezondheid & taal

Nadine Ridder

Freelance trainer voor LOKET Inc.

Sabine Meulenbeld

Freelance trainer voor LOKET Inc.

Lang menstrueren, veel bloed verliezen en vaak doorlekken kunnen mogelijk symptomen zijn van Hevig Menstrueel Bloedverlies (HMB). Herken jij deze klachten of wil je meer weten over hevig bloedverlies? Doe dan onze menstruatiecheck, beluister onze podcastafleveringen en lees hoe anderen HMB ervaren.