Delen

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Tussen de 70 en 90% van de zorggebruikers met onverklaarde klachten is vrouw.

Wat zijn somatisch onverklaarde lichamelijke klachten?

Bij onverklaarde klachten, ook vaak somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) genoemd, gaat het om hardnekkige klachten waarvoor met de huidige medische kennis geen ziektemechanisme kan worden vastgesteld. Deze klachten leiden wel tot een aanzienlijke ziektelast en belemmeren het dagelijks maatschappelijk functioneren van mensen. Vaak gaat het om vermoeidheid, maag- en darmproblemen en allerlei soorten pijn.

Veelvoorkomende en ernstige klachten zijn ondergebracht in eigen clusters zoals het Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS), het prikkelbaredarmsyndroom (IBS), chronische bekkenpijn, het Chronisch Pijn Syndroom (CPS), repetitive strain injury (RSI), fibromyalgie en whiplash.

Genderverschillen bij SOLK

In bestaand onderzoek naar onverklaarde klachten is weinig aandacht voor genderverschillen. Weliswaar worden sekseverschillen in prevalentie benoemd, maar deze worden meestal niet verder onderzocht. Ongeveer driekwart tot negentig procent van de zorggebruikers met SOLK is vrouw. Een opvallend hoog percentage van vrouwen met onverklaarde klachten heeft daarnaast te maken gehad met seksueel misbruik. Vrouwen ervaren en rapporteren lichamelijke klachten eerder dan mannen en zij zijn vaker geneigd deze toe te schrijven aan lichamelijke oorzaken (somatisatie).

Meer weten?

Zie ook ‘Nieuws over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.’

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Kennis
  • Gezondheid
  • ...

Cyclus- en hormoongerelateerde klachten

  • Kennis
  • Gezondheid
  • ...

Mentale gezondheid en hersenaan-doeningen

  • Kennis
  • Gezondheid
  • ...

Migraine

Bekijk meer