Het team

WOMEN Inc. wordt gevormd door een ambitieus team van wereldverbeteraars. Samen met onze ambassadeurs en de Raad van Toezicht zetten we ons in voor meer gelijkheid in Nederland.

Medewerkers

Directeur Bestuurder

Emma Lok

Hoofd Communicatie & Redactie

Clarisse Stulp

Hoofd Programma’s & Partnerships

Martine Zoethoutmaar

Hoofd HR

Mirjam Amajjar

Communicatiestrateeg

Dorine van den Bergh

Campagne Specialist

Marthe de Win

Grafisch Ontwerper

Natasha Tastachova

Product Owner

Maaike Driessen

Projectmedewerker & Aanspreekpunt LOKET Inc.

Iris Daleweij

Stagiair LOKET inc.

Alessia Gigliotti

Stagiair Communicatie

Niek Gouweleeuw

Programmamanager Gezondheid

Metty Spelt

Programmamanager partnerships

Karlijn Straver

Karlijn is contactpersoon voor LOKET Inc. & de INCubators

E-mail Karlijn

Lobby & Public Affairs

Ody Neisingh

Ody is expert op het thema Overheid

E-mail Ody

Specialist Redactie, Onderzoek & Impact

Saskia De Hoog

HR - Freelancer

Niza Roqué-Udenhout

Coördinator Financiën

Loc Le

Project Controller

Babs Andriessen

Office Manager / HR-officer

Isabella Aniorte Tjepkema

Isabella is contactpersoon voor de Funding Mothers

E-mail Isabella

Raad van Toezicht

WOMEN Inc. heeft sinds juni 2019 een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op het beleid van de organisatie en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar bijeen. Het betreft een onbezoldigde functie.

Voorzitter Raad van Toezicht

Jacobina Brinkman

“WOMEN Inc. staat voor het brede diversiteits- en inclusie thema. Dat spreekt mij enorm aan. Het is belangrijk om deze thema’s vanuit verschillende lenzen te bekijken. Dat doet WOMEN Inc. door zich te richten op ‘geld, gezondheid en beeldvorming’. Ik vind het fantastisch hieraan de komende jaren bij te dragen!”

// Partner bij PwC
// Lid Raad van Toezicht bij Fonds Podiumkunsten
// Lid Raad van Toezicht bij Van Gogh Museum
// Lid Raad van Commissarissen bij Stadsherstel Amsterdam N.V.

Lid Raad van Toezicht

Jeffrey van Meerkerk

"Ik ben trots op mijn toetreding tot deze Raad van Toezicht. Ik ken WOMEN Inc. van de sterke campagnes en de wijze waarop belangrijke thema’s breed geagendeerd worden. Door mij te verbinden aan WOMEN Inc. wil ik de urgentie duiden dat modern en inclusief leiderschap, met gelijke kansen voor iedereen, één van de belangrijkste randvoorwaarden is voor toekomstig en duurzaam organisatiesucces”.

// Directeur Strategische Relaties en MVO bij Manpower Group
// Voorzitter Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB)
// Lid Raad van Toezicht ROC TOP college
// Bestuurslid van de oPuce Foundation
// Voorzitter Stichting Rotterdam Circusstad

Lid Raad van Toezicht

Dailah Nihot

"WOMEN Inc. zet zich al jaren in voor een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. Dat is niet alleen belangrijk voor vrouwen, maar voor ons allemaal. Want zolang we niet dezelfde kansen hebben blijven er mensen achter, en dat maakt onze samenleving minder sterk. Met feitelijke en taboedoorbrekende campagnes en programma’s, vestigt WOMEN Inc. de aandacht op belangrijke thema’s, wat leidt tot concrete verandering. Dat spreekt mij enorm aan en daar draag ik heel graag aan bij!"

// Lid van de Raad van Bestuur bij NN Group

Lid Raad van Toezicht

Marc Konings

‘’Ik ben enorm gemotiveerd om mij vanuit de Raad van Toezicht voor WOMEN Inc in te zetten. WOMEN Inc opent ogen door met feiten en onderzoek te laten zien dat er maatschappelijk en in organisaties nog veel te winnen is rond gelijkwaardigheid en gelijke kansen, ongeacht geslacht en gender. Het trackrecord van WOMEN Inc. is indrukwekkend met constructieve voorstellen, aansprekende campagnes en politieke impact. In mijn leven en loopbaan heeft een aantal sterke en inspirerende vrouwen een belangrijke rol gespeeld om te kunnen zijn wie ik ben en om te komen waar ik nu sta. Voor mij is diversiteit daarom een vanzelfsprekendheid en inzet voor inclusie van alle vormen van diversiteit een must. Zoals ik "straight allies" heel waardevol vind voor de LHBTQI+ community, zo wil ik graag een "male ally" zijn voor de missie van WOMEN Inc.’’

// Directeur Financieel Economische Zaken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
// Bestuurslid van IenW
// Eerste adviseur rond financieel - economische aangelegenheden voor de minister en staatssecretaris van IenW

Lid Raad van Toezicht

Kavita Parbhudayal

"Historisch gezien hebben vrouwen vaak minder kansen gehad dan mannen als gevolg van biologische, sociale, culturele en economische factoren. Met de krachtige campagnes en programma’s strijdt WOMEN Inc. voor gelijkheid en sneller te groeien naar een evenwichtige maatschappij. Door toe te treden tot de Raad van Toezicht van WOMEN Inc. kan ik - nu ik sinds juli vorig jaar geen wethouder Werk ben- op deze wijze een waardevolle bijdrage blijven leveren aan deze strijd en tegelijkertijd mezelf verrijken met nieuwe ervaringen."

// Wethouder in Den Haag op onder andere de gebieden zorg, arbeidsmarkt en volksgezondheid