Delen

Mentale gezondheid

Binnen mentale gezondheid komen sekse- en genderverschillen steeds duidelijker naar voren. Door rekening te houden met deze verschillen, ontstaat er een betere geestelijke gezondheidszorg voor zowel vrouwen als mannen.

Genderverschillen in mentale gezondheid

 • Ongeveer 14% van de vrouwen en 9% van de mannen van 12 jaar en ouder is psychisch ongezond. Zij voelen zich bijvoorbeeld zenuwachtig, in de put, niet kalm en rustig, neerslachtig en somber en/of niet gelukkig.
 • Het risico op een depressie is bij vrouwen twee keer zo groot als bij mannen. Angststoornissen komen eveneens vaker voor bij vrouwen. Dat depressie en angststoornissen vaker bij vrouwen dan bij mannen worden gediagnosticeerd, komt door biologische verschillen, maar ook psychologische en sociale factoren spelen een rol. Zo kan het zijn dat mannen minder snel over negatieve gevoelens (durven) praten dan vrouwen waardoor bij mannen onderdiagnostiek plaatsvindt. Aan de andere kant kan het ook zijn dat zorgverleners bij vrouwen eerder aan een depressie denken dan bij mannen.
 • Er worden 10 keer zoveel vrouwen als mannen behandeld voor eetstoornissen. Maar: bij jongens en mannen worden eetstoornissen te vaak over het hoofd worden gezien.

Biologische verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen een oorzaak zijn voor deze verschillen, maar ook psychologische en sociale factoren spelen een rol. Hoewel er al veel bekend is over prevalentieverschillen, is er vaak nog weinig duidelijk over welke invloed dit kan hebben op preventie, risico’s en behandelingen. Daarom is er meer onderzoek nodig om de oorzaken van deze verschillen te achterhalen en te bekijken hoe hier in zorg rekening mee kan worden gehouden.

Meer weten?

Meer informatie over genderverschillen in de geestelijke gezondheidszorg is o.a. te vinden in het Handboek Psychopathologie bij vrouwen en mannen. In dit handboek wordt een goed overzicht gegeven van ruim 30 thema’s waarbij genderverschillen een belangrijke rol spelen.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Kennis
 • Gezondheid
 • ...

ADHD

 • Kennis
 • Gezondheid
 • ...

Autisme

 • Kennis
 • Gezondheid
 • ...

Geneesmiddelen

Bekijk meer