Delen

Gezondheidszorg voor iedereen: maatschappelijke acceptatie voor vrouwspecifieke aandoeningen

De Nederlandse gezondheidszorg zou er voor iedereen moeten zijn. Helaas worden vrouwen geconfronteerd met drempels als het gaat om het krijgen van de zorg die ze nodig hebben: de helft van onze bevolking!

De gezondheidszorg is van oudsher gebaseerd op het mannenlichaam. Hierdoor leven vrouwen vaker in slechte gezondheid dan mannen. Door rekening te houden met genderverschillen, werken we aan passende zorg voor iedereen. Daarom hebben WOMEN Inc. en de NVOG het project ‘Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen’ gestart. Uit onderzoek naar de kosten van het tekort aan kennis over vrouwspecifieke aandoeningen blijkt dat de impact van deze aandoeningen veel groter is dan eerder bekend was. Dit kwam naar voren in een analyse die is uitgevoerd door de NVOG in samenwerking met het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, gesteund door ZonMw.

Ernstige klachten met serieuze maatschappelijke gevolgen

Vrouwspecifieke aandoeningen zoals bekkenbodemproblemen of hormoongerelateerde klachten komen veel voor. Vrijwel elke vrouw krijgt in haar leven met één of meer vrouwspecifieke aandoeningen te maken. Deze aandoeningen worden vaak afgedaan als iets wat ‘erbij hoort’, maar hebben een enorme invloed op zowel het dagelijks leven van vrouwen als de maatschappij. Veel van de klachten zorgen ervoor dat vrouwen hun (on)betaalde werk of opleiding niet goed kunnen uitvoeren. Dit heeft ook gevolgen voor hun ziekteverzuim.

De resultaten van de analyse laten zien dat er een groot taboe heerst rondom vrouwspecifieke aandoeningen. Het gebrek aan openheid heeft geleid tot een tekort aan kennis, zowel bij vrouwen zelf als bij zorgverleners. Het is daarom van groot belang om de aandacht voor en kennis over behandelingen voor vrouwspecifieke aandoeningen te vergroten. Zo kan kennis bij vrouwen zelf worden vergroot zodat ze weten wanneer ze medische hulp moeten zoeken en neemt de kennis van zorgverleners toe. Uiteindelijk vergroot dit de kansen van vrouwen op passende zorg, wat vervolgens ook hun maatschappelijke positie versterkt. 

Hoe nu verder?

De tweede fase van het project ‘Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen’ zal focussen op de drie type aandoeningen met de grootste impact: bekkenbodemproblemen, menstruatiegerelateerde klachten en hormoongerelateerde aandoeningen.

Astrid Vollebregt, gynaecoloog in het Spaarne Gasthuis en voorzitter van het project, benadrukt: “Tijdens de eerste fase van het onderzoek hebben gynaecologen, huisartsen, bedrijfsartsen en patiëntenorganisaties de handen ineengeslagen. Die verbinding willen we officieel maken in een alliantie met een bijbehorend kennisplatform. Op dat platform bundelen we dan alle betrouwbare informatie voor zowel artsen als vrouwen zelf.”

Emma Lok, directeur-bestuurder van WOMEN Inc.: “Naast de noodzakelijke samenwerking met en tussen de verschillende stakeholders en (patiënten)organisaties, roepen we de nieuwe regering op om een Nationale Strategie Vrouwengezondheid op te stellen voor structurele en gecoördineerde aandacht om vrouwengezondheid grondig te verbeteren.’’

De conclusies van dit rapport onderbouwen de noodzaak tot meer aandacht, onderzoek, educatie en kennis over de vrouwspecifieke aandoeningen. Wil je meer weten over de Nationale Strategie Vrouwengezondheid? Lees dan ons position paper.

Lees ons position paper

Het volledige rapport ‘Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen’ en de samenvatting zijn beschikbaar via onderstaande links: