Delen

Alliantie Gender en GGZ

Te weinig aandacht voor sekse- en genderverschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden tot onjuiste diagnoses en ontbreken van (tijdig) passende zorg. Om die reden is de Alliantie Gender en GGZ opgericht, een uniek samenwerkingsverband van het hele GGZ-veld waarin cliënten, hulpverleners en ggz-professionals en wetenschappers vertegenwoordigd zijn. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren wil de alliantie meer aandacht voor sekse-en genderdiversiteit in deze sector.

De alliantie pleit voor meer gendersensitief wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. En voor meer kennis en bewustwording over genderverschillen bij professionals en het publiek. De kick off van de nieuwe alliantie vindt plaats op 3 februari tijdens de online Bijeenkomst Gender en GGZ. Hare Majesteit Koningin Máxima is aanwezig bij de lancering en neemt het eerste exemplaar van de ‘De Missie en Kennisprioritering’ van de Alliantie Gender en GGZ in ontvangst.

Download het missiestatement

Verkenning sekse- en genderverschillen in de geestelijke gezondheidszorg

Hoe kunt u als hulpverlener en professional rekening houden met sekse en gender bij mentale gezondheid? MIND, Landelijk Platform Psychische Gezondheid, heeft in samenwerking met WOMEN Inc. geïnventariseerd hoe genderverschillen een rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor deze verkenning zijn, in opdracht van ZonMw, de ervaringen van cliënten op het gebied van mentale gezondheid in relatie tot sekse- en genderverschillen in kaart gebracht. Daarnaast is bij professionals opgehaald welke onderwerpen, thema’s en aandoeningen meer aandacht verdienen op gebied van preventie, oorzaak, diagnose en behandeling in de ggz.

Download de rapportage

Partners

Gerelateerde Cases

Bekijk meer
  • Case
  • Gezondheid
  • ...

Gezondheidszorg op maat voor iedereen

  • Case
  • Gezondheid
  • ...

Ontsluiting kennis over sekse en gender in relatie tot gezondheid

Bekijk meer