Delen

Jaaroverzicht 2018

2018 is bijna voorbij en het nieuwe jaar staat voor de deur. Er staan mooie dingen op de planning, waaronder de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht voor vrouwen in Nederland. Maar voor het zover is kijken we graag nog even terug op een fantastisch jaar voor WOMEN Inc. waarin we weer hard gewerkt hebben aan onze missie: een wereld waarin het niet uitmaakt of je als meisje of als jongen wordt geboren. 

De hoogtepunten van 2018

 

Met onze campagne Maak van migraine een hoofdzaak bereikten we miljoenen mensen en maakten we heel Nederland bewust van de grote impact die migraine heeft. Ook lobbyden we met succes voor de verlenging van het partnerverlof, dat vanaf 1 januari 2019 5 dagen wordt en hebben we succesvol actiegevoerd tegen de loonkloof in Nederland.

Maar er gebeurde meer! Zo vulden meer dan 100.000 mensen de WerkZorgBerekenaar in en organiseerden we door het hele land tafelgesprekken en trainingen voor vrouwen. We gingen van start met de Alliantie Samen werkt het! waarin we streven naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaald werk en onbetaalde zorg te combineren. Ook startte de Alliantie Gezondheidszorg op Maat waarin centraal staat dat iedere patiënt anders is en ons doel is dat diversiteit de norm wordt in de spreekkamer. Binnen de Coalitie Beeldvorming in de Media werkten we er samen met mediamakers hard aan om stereotypering in de media tegen te gaan en binnen het Project Vitaliteit op de Werkvloer focusten we op bewustwording over de grote impact van zwangerschap en de overgang op de werkvloer. Binnen het Project Kennisontsluiting Gender en Gezondheid maakten we een plan van aanpak voor hoe bestaande en nieuwe kennis over man-vrouw verschillen in gezondheid en zorg naar professionals en patiënten verspreid kan worden. In december zijn we gestart met een programmalijn over inclusief werkgeverschap die we in 2019 verder mogen gaan ontwikkelen. Een totaaloverzicht van onze projecten vind je hier.

 

Dank voor je steun en op naar een prachtig en kansrijk 2019. Enjoy!

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Werk
  • ...

Maatschappelijke organisaties lanceren Alliantie Samen werkt het!

  • Actueel
  • Media
  • ...

Coalitie Beeldvorming in de Media maakt doorstart op eigen kracht

  • Actueel
  • Gezondheid
  • ...

Gezondheidszorg op maat: wat betekent dat voor jou?

Bekijk meer