Delen

Coalitie Beeldvorming in de Media maakt doorstart op eigen kracht

Amsterdam | 13 juni 2019

Vandaag maakt de Coalitie Beeldvorming in de Media bekend dat zij na twee jaar financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nu op eigen kracht een doorstart maakt. De coalitie is twee jaar geleden onder aanvoering van WOMEN Inc. gestart met als doel een meer evenwichtige representatie van de Nederlandse samenleving in de media te krijgen. Inmiddels is de coalitie uitgebreid naar elf mediapartijen. Naast RTL, NPO en VICE zijn er in de loop van tijd negen extra mediaorganisaties aangesloten bij de coalitie: VEA, IncludeNow, EndemolShine, Coca-Cola, World Press Photo, Unfold, Viacom, YouTube Nederland en Universal Media.

“Dat de coalitieleden nu zelf een doorstart mogelijk maken, maakt mij heel blij. Want diversiteit en inclusie in het medialandschap zijn kwesties van professionaliteit. Door zelf op een onafhankelijke manier te investeren in de doorstart, geven de coalitieleden het signaal dat dit geen overheidstaak is, of een taak van belangenorganisaties, maar echt van mediaorganisaties zelf.”
Berna Toprak, redacteur bij WOMEN Inc. en coördinator van de coalitie

Terugblik

De coalitiepartners hebben op verschillende manieren gewerkt aan meer inclusiviteit: zowel in berichtgeving als op organisatieniveau. Ze streefden hetzelfde doel na, maar gaven hier op verschillende manieren invulling aan, passend bij hun eigen organisatie. Deze coalitie was uniek, omdat het de eerste was waarin zoveel sleutelfiguren samen zijn gaan werken om stereotypering in de media versneld aan te pakken.

‘Lessons learned’

Werken aan inclusiviteit is een proces waarbij het meest leert door dingen te ondernemen. Er is nooit een kant en klaar format dat je kan toepassen, omdat iedere organisatie anders is. Eén van de belangrijkste lessons learned is dat er vaak een mooi plan bedacht wordt waar men er bij de uitvoering achter komt welke elementen wel en niet effectief of haalbaar zijn. Het is dus belangrijk dat om continu te reflecteren en evalueren en waar nodig het plan bijsturen. Om te zorgen dat iedereen over de juiste vaardigheden bezit om bias te herkennen en bij te sturen, zullen de medewerkers gedurende het traject getraind moeten blijven worden. En om de kennis en vaardigheden duurzaam te verankeren in de organisatie, moet er worden gezorgd dat dit thema niet alleen op persoonlijk level gedragen wordt, maar professioneel geborgd is in de werkprocessen van de organisatie. Hiermee wordt inclusiviteit een onderdeel van de bedrijfscultuur en wordt de manier van werken duurzaam ontwikkeld binnen een organisatie.

Oproep

Ondanks dat de financiering vanuit ministerie OCW na twee jaar nu stopt, stoppen de coalitieleden niet. Omdat inclusiviteit een proces is dat een lange adem vergt, iets is dat continu in beweging is en nooit helemaal af is. Ook de samenwerking werkt goed. Elkaar steunen en van elkaar leren. Het is waardevol gebleken om niet allemaal alleen het wiel uit te hoeven vinden. Door regelmatig samen te komen, elkaar te inspireren en elkaar te vertellen over de dingen die wel/niet goed gaan, wordt er versnelling gecreëerd. In de afgelopen twee jaar is de coalitie bijna verviervoudigd van 3 naar 11 leden. De coalitie nodigt andere mediaorganisaties uit om zich aan te sluiten.

Themabijeenkomst ‘Turven & Durven’

Vanochtend organiseert de Coalitie Beeldvorming in de Media haar tweede themabijeenkomst voor mediamakers in VondelCS in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst delen de coalitieleden – waaronder leden van het eerste uur VICE, NPO en RTL – hun ervaringen van de afgelopen twee jaar, waarin zij gezamenlijk aan de slag zijn gegaan om stereotypering in de media tegen te gaan, bewustzijn over vooroordelen te bevorderen, beleid hierop aan te passen en dit duurzaam te borgen in hun organisaties.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Media
  • ...

(On)Gehoord: What a Genderful World

  • Actueel
  • Media
  • ...

WOMEN Inc. lanceert INClusieve Filmlijst

  • Actueel
  • Media
  • ...

Nog weinig diversiteit in Nederlandse nieuwsmedia

Bekijk meer