Delen

Inclusief werkgeverschap

In een inclusieve organisatie telt alle diversiteit, kan iedereen volledig zichzelf zijn, hoort iedereen erbij en voelt iedereen dat ook. Een inclusieve werkgever zet zich elke dag in om dit te bereiken en ziet in dat inclusiviteit de sleutel is om het diversiteitsbeleid te laten slagen.

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit?

Diversiteit en inclusiviteit worden vaak in één adem genoemd maar ze betekenen iets anders en zijn allebei belangrijk:

 • Diversiteit refereert aan het volledige spectrum van menselijke verschillen. Diversiteit op de werkvloer gaat dus over het hebben van een organisatie waar verschillende soorten mensen te vinden zijn. Dat kan gaan over allerlei soorten kenmerken, zoals: etnische achtergrond, genderidentiteit, leeftijd, geloof, het hebben van een beperking, opleidingsniveau, persoonlijkheid, ervaring, kennis en vaardigheden.
 • We spreken van van inclusiviteit als er een omgeving wordt gecreëerd waar verschillen welkom zijn.

Van diversiteit naar inclusiviteit, waarom is dit belangrijk?

Als werkgever kun je je niet afzijdig houden van diversiteit. Bij een diverse organisatie zijn de werknemers een afspiegeling van de maatschappij en hebben daarmee elk een eigen unieke achtergrond met andere gebruiken, gewoonten en behoeften. Elke werknemer brengt weer een andere visie mee waardoor de organisatie beter kan inspelen op de klant of andere bedrijven. Die andere bedrijven en klanten hebben namelijk ook weer verschillende werknemers met verschillende verhalen.

Hoe kom je van diversiteit naar inclusiviteit?

Als je eenmaal talentvolle diverse werknemers hebt aangenomen, is het belangrijk om ze thuis te laten voelen op het werk. Hiervoor is inclusiviteit op de werkvloer nodig. Zonder inclusiviteit stromen jouw werknemers weer snel uit de organisatie, omdat zij zich niet begrepen voelen, de bedrijfscultuur niet bij ze past of omdat er geen ruimte voor hen is. Bijvoorbeeld om feestdagen te vieren die zij belangrijk vinden. Inclusiviteit is daarmee de sleutel om jouw diversiteitsbeleid te laten slagen. Als werkgever pluk je de vruchten van je inclusieve aanpak, want tevreden werknemers staat gelijk aan een betere productiviteit.

Meer weten?

 • Zelf aan de slag met inclusief werkgeverschap? Via ons label LOKET Inc. bieden wij training en advies voor jouw organisatie.

Toolkit Inclusief Werkgeverschap

Inclusieve werkgevers zetten in op diversiteit en creëren een cultuur waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn. Maar hoe doe je dat als werkgever? Om werkgevers te ondersteunen en inspireren heeft WOMEN Inc., in samenwerking met een brede groep experts, een toolkit ontwikkeld met kennis, cases en tools om jouw organisatie (gender)inclusiever te maken.

Naar de Toolkit Inclusief Werkgeverschap

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Kennis
 • Werk
 • Financiën
 • ...

De loonkloof in Nederland

 • Kennis
 • Werk
 • ...

Uitbreiding partnerverlof: goed voor iedereen

 • Kennis
 • Werk
 • ...

Vrouwen in besluitvormende posities

Bekijk meer