Delen

Gelijke kansen om betaald én onbetaald werk te combineren

Onder de naam Ditwerktwel.nl is een alliantie bestaande uit WOMEN Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad opgericht. Gezamenlijk streven wij naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen hebben om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.

Ditwerktwel.nl richt zich voornamelijk op vrouwen in een financieel kwetsbare situatie. Specifiek op moeders en/of mantelzorgers die een stap willen maken naar (meer en/of beter) betaald werk en daarmee naar economische zelfstandigheid, maar die belemmeringen ervaren bij het nemen van deze stap. Deze belemmeringen worden bijvoorbeeld gevormd door:

  • laaggeletterdheid;
  • het missen van een startkwalificatie;
  • het hebben van een (arbeids)beperking;
  • discriminatie op grond van gender, leeftijd, beperkingen, zwangerschap of pril moederschap, migranten- of vluchtelingenachtergrond;
  • een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (verouderde opleiding/ werkervaring);
  • geen toegang tot kinderopvang;
  • gebrek aan passende respijtzorg.

Ditwerktwel.nl wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en loopt van 2018 tot en met 2022.

Campagnes

De grootste onderneming van Nederland

Kinderen naar school brengen, gastvrouw zijn in een ziekenhuis, zorgen voor je zieke partner, penningmeester zijn bij de voetbalclub, een blokje om met oma. Voor jou misschien heel gewoon. Maar wat je in feite doet is, samen met 9 miljoen anderen, ons land draaiende houden, zonder waardering, salaris of pensioen. Dat moet anders.

Lees meer

Het Werkt Niet

Geen recht op kinderopvangtoeslag omdat je werkloos bent. Niet bij je jonge gezin kunnen zijn omdat jouw salaris onmisbaar is. Financiële stress door de zorg voor je zieke vader. Het werkt niet! En dit werkt wel: gratis kinderopvang zonder gedoe; 100% betaald partner- en ouderschapsverlof & financiële waardering voor mantelzorgers.

Lees meer