Delen

Uitbreiding partnerverlof: goed voor iedereen

Per 1 juli 2020 hebben alle partners van vrouwen die net bevallen zijn, recht op in totaal 6 weken betaald verlof. Dit is een grote doorbraak want tot voor kort stonden we met 2 dagen betaald partnerverlof onderaan alle internationale ranglijsten. De afgelopen jaren heeft WOMEN Inc. zich hard gemaakt om deze wet mogelijk te maken.

Waarom is partnerverlof nodig?

De lengte van verlof voor partners heeft grote invloed op de verdeling van betaalde werk en onbetaalde zorg tussen vrouwen en mannen. WOMEN Inc. streeft naar een verlofstelsel dat goed is voor iedereen. Zo’n stelsel draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, zorgt ervoor dat moeders weer aan het werk kunnen, stelt vaders in staat thuis betrokken te zijn en draagt bij aan meer gendergelijkheid in Nederland. Een belangrijke voorwaarde is dat het verlof beschikbaar is voor iedereen. Om dit te bereiken moet het verlof 100 procent betaald worden en ook beschikbaar zijn voor zzp’ers.

Wat is partnerverlof?

Als je een kind krijgt, heb je als partner van de moeder recht op vijf dagen 100 procent betaald verlof. Naast dit verlof hebben partners per 1 juli 2020 ook recht op aanvullend partnerverlof. Daarmee kunnen partners minimaal 1 week en maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) verlof opnemen. Hun loon wordt voor 70 procent doorbetaald, niet door de werkgever maar door het UWV. Dit verlof mogen partners naar eigen inzicht opnemen, als het maar binnen 6 maanden na de geboorte van het kind gebeurt en het geboorteverlof van één week al is opgenomen. Je leest er alles over in ons magazine ‘Zo werkt het’!

Goed voor moeders

Het huidige verlofsysteem versterkt de norm dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor kinderen. Veel aanstaande of jonge moeders stoppen geheel of gedeeltelijk met werken als ze een kind krijgen. Dit heeft een negatieve invloed op hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt. Als partners meer verlof opnemen heeft dit positief effect op de verdeling van werk en zorg van ouders. Als vaders een langere periode thuis zijn, kunnen ouders taken gelijker verdelen.

Nu besteden vrouwen nog gemiddeld 1,5 keer zoveel tijd aan het huishouden als mannen. Bovendien neemt de kans op zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt af als zowel vrouwen als mannen met verlof gaan als ze een kind krijgen.

Goed voor partners

Vooral bij heterostellen is sprake van een ongelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg. 41% van de stellen zou werk en zorg gelijk willen verdelen, maar dat lukt maar bij ongeveer 9% van de stellen. Op dit moment maken stellen nog minimaal gebruik van de formele mogelijkheden om hun werktijden (tijdelijk) aan te passen (bijvoorbeeld door deeltijd te werken of ouderschapsverlof op te nemen). Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de financiële gevolgen die deze keuze heeft.

Goed voor werkgevers

Voor werkgevers is winst te behalen met de invoering van betaald uitgebreid partnerverlof. Denk aan minder verloop, hogere productiviteit en hogere loyaliteit van medewerkers. Lees alles over de winst van partnerverlof voor werkgevers in het magazine ‘Zo werkt het – WIEG (uitgebreid partnerverlof)’. Er zijn organisaties die het verlof al veel langer aanbieden én die de vergoeding van het verlof aanvullen van de wettelijk verplichte 70 procent naar 100 procent. Wij zetten deze organisaties graag in het zonnetje omdat zij voorop lopen en bijdragen aan een meer gelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg. Bekijk hier om welke organisaties het gaat en lees over hun ervaringen!

Download het whitepaper ‘7 strategiën voor succesvol partnerverlof’

Welke stappen moeten nog worden gezet?

In Nederland zijn nog te weinig (betaalde) voorzieningen om werk en zorg te combineren. De overheid moet hier verantwoordelijkheid voor nemen. Dit kan door het verlof voor partners niet voor 70 maar voor 100 procent te betalen. Het verlof zou bovendien ook voor zzp’ers moeten gelden. Allemaal stappen om uiteindelijk te komen tot een gelijkwaardig verlof voor vrouwen en mannen na de geboorte van een kind.

Vind je ook dat de overheid meer zou moeten doen om de combinatie van werk en zorg voor iedereen mogelijk te maken? Onderteken de petitie!

Meer weten?

 • In onze magazine ‘Zo werkt het’ leggen we uit wat partnerverlof inhoudt en kan betekenen voor organisaties. Je leest hoe je het partnerverlof in 7 stappen succesvol kunt invoeren en organisaties die het uitgebreide betaald verlof al aanbieden komen aan het woord om te vertellen wat het hen oplevert. Ook delen we onze visie op wat er nog meer moet gebeuren om te komen tot een verlofstelsel dat goed is voor iedereen.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Kennis
 • Werk
 • Financiën
 • ...

Deeltijd werken

 • Kennis
 • Werk
 • ...

Ongelijke werk-zorgverdeling

 • Kennis
 • Werk
 • ...

Zwangerschapsdiscriminatie

Bekijk meer