Delen

Deeltijd werken

Zeven op de tien vrouwen in Nederland werkt in deeltijd (minder dan 35 uur per week). 26,6% van de vrouwen heeft een ‘grote deeltijdbaan’ (28 tot 35 uur per week). Er is een groot verschil tussen het aantal uren dat vrouwen en mannen (betaald) werken. Vrouwen werken gemiddeld 29,2 uur per week betaald en mannen gemiddeld 39,4 uur per week.

Is deeltijd werken een probleem?

Deeltijdwerk maakt het combineren van werk zorg voor veel vrouwen mogelijk en is an sich geen probleem, maar de gevolgen die het met zich mee kan brengen zijn wel problematisch. Een gevolg van het hoge deeltijdpercentage onder vrouwen is bijvoorbeeld dat 44 procent van de vrouwen niet financieel onafhankelijk is versus 23 procent van de mannen. Dit houdt in dat bijna de helft van de vrouwen een inkomen uit werk heeft dat lager ligt dan het wettelijk minimumloon. Om hier iets aan te doen moet het kabinet zich extra inzetten om de duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen te stimuleren. Voorzieningen die een betere combinatie van werk en zorg voor vrouwen én voor mannen mogelijk maken, zijn hiervoor essentieel.

Waarom werken vrouwen zo vaak in deeltijd?

Werken in deeltijd wordt vaak als individuele keuze gezien. Maar het is belangrijk om te beseffen dat mensen bij hun keuzes (vaak onbewust) worden beïnvloed door sociale normen, werkgevers- en overheidsbeleid. Hierdoor werken vrouwen vaker in deeltijd en mannen vaker in voltijd. Daarom is het van belang dat zowel de overheid als werkgevers zich inzetten voor het beter mogelijke maken van de combinatie van werk en zorg, voor vrouwen én voor mannen.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Kennis
 • Werk
 • Financiën
 • ...

De loonkloof in Nederland

 • Kennis
 • Werk
 • Financiën
 • ...

Duurzaam financieel (on)afhankelijk

 • Kennis
 • Werk
 • ...

Ongelijke werk-zorgverdeling

Bekijk meer