Delen

De loonkloof in Nederland

Je zou het misschien niet verwachten van een modern land als Nederland, maar vrouwen verdienen hier nog steeds gemiddeld 13% minder per uur dan mannen. Dat verschil wordt ook wel de loonkloof genoemd. 

Wat is de loonkloof?

De loonkloof is het verschil tussen het gemiddeld bruto uurloon van alle in loondienst werkende mannen en het gemiddeld bruto uurloon van alle in loondienst werkende vrouwen in Nederland. Dat betekent dat vrouwen heel veel geld mislopen. Dit verschil is deels te verklaren. Zo werken vrouwen vaker in sectoren die laag of gemiddeld betalen, zoals de zorg, het onderwijs, de horeca of de culturele sector. De bestbetaalde sectoren, waaronder de financiële en technische, blijven grotendeels het domein van mannen. Ook hebben zij (nog steeds) vaker dan vrouwen leidinggevende functies, waarvan de uurlonen ook weer hoger liggen.

Met bovenstaande factoren is een deel van de loonkloof te verklaren. Vervolgens is een deel van de loonkloof niet te verklaren. Verschillend onderzoek suggereert dit deel van de loonkloof te maken heeft met ongelijke beloning: mannen die voor hetzelfde werk en dezelfde uren meer betaald krijgen dan vrouwen.

Een verklaring is geen rechtvaardiging

Dat een deel van de loonkloof te verklaren is, betekent niet dat er niks aan gedaan moet worden. Een verklaring is namelijk niet altijd een rechtvaardiging. Er moet veel gebeuren om iets te doen aan de ongelijke positie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Hier spelen werkgevers ook een belangrijke rol bij. Zo werken vrouwen vaker in sectoren met een gemiddeld lagere beloning en in sectoren waar veel onzekere flex contracten zijn. Bovendien doen veel vrouwen werk dat niet wordt erkend onder de arbeidswet, zoals huishoudelijk werk. Dat betekent onder andere een onzeker inkomen en dus een onzeker bestaan. Daarnaast is het belangrijk dat er meer vrouwen doorstromen naar leidinggevende en besluitvormende posities.

Hoe kunnen we de loonkloof dichten?

De loonkloof wordt jaarlijks ongeveer 0,5% kleiner maar als we in het huidige tempo doorgaan is deze pas in 2050 gedicht. Dat is onacceptabel. Daarom roepen we de overheid op om werkgevers te verplichten om transparant te zijn over loonverschillen en zo de loonkloof inzichtelijker te maken. Want 75 procent van de werkgevers denkt dat de loonkloof binnen hun organisatie niet voorkomt, hoewel dit vaak wel het geval is. Daarom heeft WOMEN Inc. in samenwerking met AnalitiQs de Gelijk Loon Check ontwikkeld. Hiermee kunnen werkgevers makkelijk meten of er een loonkloof is in hun organisatie. Om zo op basis van feiten in plaats van meningen in actie te kunnen komen.

Als het gaat om regelgeving om de loonkloof te dichten, loopt Nederland sterk achter op de landen om ons heen (zoals IJsland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Door werkgevers wettelijk te verplichten om te rapporteren over de loonkloof moeten zij wel in actie komen. Dit kan door de Wet Gelijke Beloning van Vrouwen en Mannen aan te nemen: een wet die organisaties verplicht aan te tonen dat er bij hen sprake is van gelijke beloning.

We roepen de overheid op om in actie komen. Mee eens? Onderteken dan onze petitie!

Meer weten?

Je geeft vrouwen toch ook niet 13% minder koffie?

Je geeft vrouwen op hun werk toch ook niet 13% minder koffie? Waarom dan wel 13% minder salaris? WOMEN Inc. is in 2019 gestart met een nieuwe campagne om de loonkloof op de agenda van werkgevers te zetten. (Tijdens deze campagne was de loonkloof nog 15%.)

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Kennis
  • Werk
  • Financiën
  • ...

Duurzaam financieel (on)afhankelijk

  • Kennis
  • Werk
  • ...

Ongelijke werk-zorgverdeling

Bekijk meer