Delen

Statement: wij bieden geen ruimte meer aan transfobie

In Nederland is er, net als in de landen om ons heen, een opmars gaande van transfobie: vijandig en discriminerend gedrag jegens trans personen. Ook op onze social media kanalen en tijdens onze activiteiten neemt dit geluid de laatste tijd toe. WOMEN Inc. maakt zich hier zorgen over en neemt stelling: het wordt tijd dat we discriminatie tegen trans personen daadwerkelijk als zodanig gaan beschouwen.

In tegenstelling tot andere vormen van discriminatie lijkt er over transfobie namelijk nog (te) weinig verontwaardiging te bestaan. Sterker nog: er wordt ruimte aan gegeven in columns en opiniestukken, op de radio en televisie. Gelukkig zijn we in de strijd tegen andere vormen van onderdrukking zo ver dat de maatschappij afkeurend en verontwaardigd reageert op mensen die zich bijvoorbeeld racistisch, seksistisch of homofoob uitlaten. Wat overigens niet wil zeggen dat de gezamenlijke strijd hiertegen gestreden is en dat dit genoeg gebeurt.

Waar is echter de grote verontwaardiging over mensen die actief pleiten voor het uitsluiten van trans personen? Laten we eens teruggrijpen naar het opiniestuk van vorig jaar, waarin wordt gepleit voor het niet binnenlaten van trans vrouwen in publieke ruimtes. Dit roept de vraag op: zou de krant dit ook hebben geplaatst wanneer dit over vrouwen van kleur of lesbische vrouwen zou zijn gegaan? Waarschijnlijk niet, en dat is zeer terecht. Het feit dat dit wel gebeurt wanneer het over trans personen gaat, geeft blijk van een gebrek aan besef van de mate van discriminatie waarmee trans personen dagelijks te maken krijgen. 

Discriminatie is geen mening

In reactie op het publiceren van het transfobe opiniestuk reageerde de chef opinie van Trouw destijds dat de krant ‘podium wil geven aan zoveel mogelijk verschillende meningen’. Maar: discriminatie is geen mening verkondigd in een sketch, radio-item of opiniestuk. Discriminatie is een machtsstructuur waar o.a. vrouwen dagelijks tegen moeten vechten. Transgender vrouwen, cisgender vrouwen, vrouwen van kleur, lesbische en biseksuele vrouwen, vrouwen met of zonder beperking. 

Transfobie neemt meer en meer ruimte in

Naast de traditionele media wordt, zoals gezegd, ook op sociale media het geluid van mensen met transfobe ideeën en uitspraken steeds sterker. Zo krijgen we bij WOMEN Inc. op onze eigen social media kanalen, tijdens onze (online) evenementen en zelfs in de DM’s van onze medewerkers te maken met vragen en berichten die transfoob en discriminerend zijn. Oftewel, juist op plaatsen waar wordt gestreden voor gelijke kansen ongeacht iemands sekse- of genderidentiteit neemt dit geluid steeds meer ruimte in. WOMEN Inc. maakt zich zorgen over de plek die mensen met transfobe ideeën innemen in deze feministische ruimtes; ruimtes die normaal gesproken bijna vanzelfsprekend safe spaces zijn.   

Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender en sekse 

Daarom nemen we stelling. Het wordt tijd dat discriminatie tegen trans personen als zodanig beschouwd gaat worden. WOMEN Inc. zet zich al meer dan 15 jaar in om de kansen van vrouwen in Nederland te vergroten. Trans vrouwen zijn vrouwen, wat automatisch betekent dat WOMEN Inc. ook voor hen strijdt. Dit doen we heel specifiek in onze projecten, met onze campagne Komt een mens bij de dokter bijvoorbeeld, waarin we meer aandacht vragen voor sekse- en genderdiversiteit in de spreekkamer van de huisarts. Daarnaast zullen we onze uiterste best doen er actief en met meer aandacht voor te zorgen dat dit geluid niet de ruimte krijgt waar het om vraagt.

Al eerder reageerden we, samen met Transgender Netwerk Nederland, publiekelijk op de column ‘Wijziging Transgenderwet brengt de veiligheid van vrouwen in gevaar’. Onze reactie lees je hier

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Gezondheid
  • ...

"We willen trans personen zorg op maat kunnen bieden."

  • Actueel
  • ...

De emancipatie van trans personen en vrouwenemancipatie gaan hand in hand

  • Actueel
  • Media
  • ...

Mevrouw of meneer? Nee, mezelf!

Bekijk meer