Delen

Regeerakkoord maakt een punt(je) van gendergelijkheid

Vandaag is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Sinds maart 2020 roepen wij politieke partijen op een punt te maken van gendergelijkheid. Wij zijn blij dat een aantal van onze punten is opgenomen die gelijke kansen voor vrouwen en mannen bevorderen maar er moet nog veel meer gebeuren.

De regering wil de vergoeding van kinderopvang in stappen verhogen tot 95 procent voor werkende ouders voor kinderen tot 12 jaar. Dit is een historische doorbraak. Zo goed als gratis kinderopvang is cruciaal voor vaders en moeders om werk en zorg goed te kunnen combineren. Uit eerder onderzoek bleek dat de helft van de ouders meer zou gaan werken met zo goed als gratis kinderopvang. De complexiteit van de kinderopvangtoeslag was voor veel ouders een enorme barrière. De regering wil de toeslag straks direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen zodat ouders niet meer worden geconfronteerd met grote terugvorderingen.

Helaas staat er in dit regeerakkoord dat alleen ouders die werken de vergoeding voor kinderopvang krijgen, en dat is een gemiste kans want kinderopvang voor alle kinderen biedt een unieke kans om kansengelijkheid te vergroten. Het is nu belangrijk dat het kabinet zo snel mogelijk aan de slag gaat met de nieuwe plannen en samen met de kinderopvangsector gaat kijken naar de uitvoering.

Betaald ouderschapsverlof

Een andere belangrijke doorbraak is het betaald ouderschapsverlof. Ouders krijgen negen weken van het ouderschapsverlof voor 70 procent vergoed. Dit betekent dat ouders die een kind krijgen in de eerste 8 jaar dit verlof op kunnen nemen om voor hun kinderen te zorgen en daarbij 70 procent van hun salaris doorbetaald krijgen.

Loonverschillen en representatie niet voldoende uitgewerkt

De regering wil beter controleren op loonverschillen tussen mannen en vrouwen en een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies. Hier geldt: the devil is in the details. De intentie klinkt goed, maar WOMEN Inc. is zeer benieuwd hoe de nieuwe regering dit aan wil pakken en denkt graag met de nieuwe minister van Sociale Zaken mee over hoe zij (of hij) hier werk van gaat maken.

Belangrijke punten voor gendergelijkheid ontbreken

Ook missen we enkele punten. Gender- en sekseverschillen in de gezondheidszorg zien we niet terug in het regeerakkoord maar is een essentieel onderdeel van gelijke kansen in Nederland. De gezondheidszorg is nog steeds grotendeels gebaseerd op het mannenlichaam. Hier zullen we de nieuwe minister van Volksgezondheid zeker op aanspreken.

Ook gendergelijkheid in het onderwijs verdient aandacht van de nieuwe regering, zoals de nog altijd wijdverspreide stereotypen in schoolboeken. We roepen de overheid ook op om te monitoren hoe vaak en op welke manier vrouwen en mannen in de media komen.

Tot slot gaan we ook graag met de nieuwe minister van Emancipatie in gesprek hoe zij (of hij) ervoor gaat zorgen dat de overheid een leidende rol gaat nemen op het gebied van gendergelijkheid, als opdrachtgever, als investeerder en werkgever. En hoe zij kan verzekeren dat al het nieuwe en bestaande beleid wordt gecontroleerd op de effecten op gendergelijkheid.

Historische bordesfoto

We wensen de formateur succes met het zoeken naar de juiste personen voor het kabinet en kijken uit naar de bordesfoto die voor het eerst zal bestaan uit 50/50 vrouwen en mannen.

Lees hier ons hele puntenplan

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • ...

Prinsjesdag 2021

  • Actueel
  • ...

Historische doorbraak: vrouwenquotum een feit

  • Actueel
  • ...

De 8 kritieke succesfactoren voor de kinderopvang

Bekijk meer