Delen

Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag. De dag dat de ambities en budgetten voor het komende politieke jaar bekend gemaakt worden. Mits er natuurlijk een kabinet is, dat mooie plannen kán maken. En dat is nu net wat er mist dit jaar. Op deze rare Prinsjesdag zijn alle ogen gericht op dat wat er ontbreekt: een nieuw kabinet.

WOMEN Inc. is deze Prinsjesdag in Den Haag met het 6-puntenplan: een overzicht van concrete aanbevelingen voor de politiek om gendergelijkheid te realiseren. Begin 2020 riepen we politieke partijen op om deze punten mee te nemen in hun partijprogramma’s voor de verkiezingen. Dit plan werd door meer dan 20.000 mensen en 40 organisaties ondersteund. Ook na de verkiezingen blijven we dit puntenplan onder de aandacht brengen, net zolang tot het is opgenomen in het regeerakkoord. 

Want we zijn nu 1,5 jaar verder. En we zijn op veel vlakken nog weinig opgeschoten, denk aan beloningsverschillen, de ‘babyboete’ waardoor het inkomen van vrouwen halveert na de geboorte van het eerste kind, of aan de doorstroom van vrouwen naar besluitvormende posities. We moeten er nu voor zorgen dat alle punten rond gendergelijkheid samen aangepakt worden en integraal worden opgenomen in het regeerakkoord. Daarom roepen we de politiek op: Laat het niet te lang meer duren. 

 De tekorten in belangrijke sectoren op de arbeidsmarkt en zeker in de cruciale sectoren zoals de zorg en het onderwijs (waarin veel vrouwen werken) lopen snel op. Ook in de troonrede van Koning Willem Alexander kwam het naar voren: kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zijn grote binnenlandse thema’s. En hoewel hij zei dat grote nieuwe keuzes voor de langere termijn aan een volgend kabinet zijn ‘’ontslaat dat de zittende regering niet van de plicht te doen wat nodig is. Sommige onderwerpen zijn zo urgent, dat stilstand nu ons land onnodig op achterstand zou zetten’’. Gelukkig liet demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra weten dat de overheidsfinanciën er ‘’beter voorstaan dan voorzien’’ en ‘’de economie boven verwachting goed draait’’. Dit is dus hét moment om te investeren in goede, (zo goed als) gratis kinderopvang zonder gedoe, voor álle kinderen. Zodat ouders werk en zorg beter kunnen combineren en alle kinderen van jongs af aan gelijke kansen krijgen. Maar ook de loonkloof moet nu echt worden gedicht en het is de hoogste tijd dat vrouwen gelijke kansen krijgen op goede gezondheidszorg. Er is niet aan te ontkomen: we moeten en kunnen nu stappen maken voor een samenleving met gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Laten we deze Prinsjesdag gebruiken om de blik naar voren te richten en opnieuw een punt te maken van gendergelijkheid! #MaakErEenPuntVan

Lees hier de brief die we stuurden aan de informateur d.d. 18 mei 2021 en ons 6-puntenplan voor de politiek.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Media
 • ...

Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in Nederlandse nieuwsmedia

 • Actueel
 • Media
 • ...

Hé mediamaker, let op je woorden!

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

FemCity x NL Kiest: Stem voor gendergelijkheid

Bekijk meer