Delen

De 8 kritieke succesfactoren voor de kinderopvang

Er is veel winst te behalen als kinderopvang in Nederland goed is geregeld en op dit moment worden de kansen die kinderopvang te bieden heeft nog niet optimaal ingezet. Omdat er zeer binnenkort een nieuw kabinet aantreedt hebben WOMEN Inc., Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de FNV de 8 kritieke succesfactoren voor de kinderopvang uitgewerkt.

Kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, en daarmee aan de toekomst van de Nederlandse samenleving. Het is goed voor de talentontwikkeling van kinderen en heeft positieve effecten op het verkleinen van kansenongelijkheid. Kinderopvang speelt daarnaast een essentiële rol in het goed kunnen combineren van werk en zorg door ouders. Dit maakt een hogere arbeidsparticipatie van ouders mogelijk. Onderzoek laat zien dat bijna de helft van de ouders vindt dat de opvang ‘bijna niet meer te betalen’ is. Kinderopvang is voor ouders een belangrijke voorwaarde om (meer) te werken. Zo werkt 38% van de vrouwen onvrijwillig in deeltijd vanwege zorgtaken. Wanneer ouders meer gaan werken zorgt dit voor een verhoogde productiviteit op de arbeidsmarkt. Indirect zouden hiermee ook hogere belastingopbrengsten voor de overheid te verwachten zijn. Maar ook op het gebied van verzuim: door een lager stressniveau van ouders zou je minder ziekteverzuim terug moeten zien en minder kosten voor werkgevers.  

Om de voordelen van hervorming van de kinderopvang te verzilveren, zijn er 8 kritieke succesfactoren die allen op hun eigen manier nodig zijn om de kansen die kinderopvang biedt te verzilveren. In deze publicatie lichten we deze toe wat goede kinderopvang kinderen, werknemers, werkgevers en de Nederlandse samenleving als geheel op kan leveren. 

Uiteindelijk zou kinderopvang net zo normaal moeten zijn als de basisschool, die voor alle kinderen toegankelijk is. Kinderopvang; dat gun je ieder kind!

 

De 8 kritieke succesfactoren voor de kinderopvang

 

Bronnen
WOMEN Inc. (2020) Investeren in kinderopvang loont.
IPOL (2021). Gender equality: Economic value of care from the perspective of the applicable EU funds.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • ...

Prinsjesdag 2021

  • Actueel
  • ...

Historische doorbraak: vrouwenquotum een feit

  • Actueel
  • Werk
  • ...

Het kinderopvangstelsel in Nederland moet op de schop

Bekijk meer