Delen

De corona herstelplannen als unieke kans om gendergelijkheid te bevorderen

Het corona herstelfonds van de Europese Unie is een uitgelezen kans om de negatieve effecten door de corona pandemie op gendergelijkheid bij te sturen. Nederland mag voor een bedrag van 6 miljard euro plannen indienen maar in de huidige plannen komt het woord gender maar één keer voor. Dat moet en kan anders.

De coronacrisis duurt al lang. Iedereen lijdt hieronder, maar de impact van de crisis is niet voor iedereen hetzelfde. Vrouwen worden in deze crisis vaak extra hard geraakt. 80 procent van de werknemers in de zorg is vrouw én vrouwen besteden anderhalf keer meer tijd aan onbetaalde zorg dan mannen. Uit een recent rapport van de OECD bleek bovendien dat tijdens lockdowns moeders significant vaker de primaire of enige verantwoordelijkheid kregen voor het reilen en zeilen thuis. 

Corona herstelfonds met aandacht voor gendergelijkheid

Om de lidstaten van de Europese Unie er weer bovenop te helpen is er een corona herstelfonds opgezet. Hiervoor mogen alle lidstaten plannen indienen. In de regeling voor dit fonds is beschreven dat gendergelijkheid meegenomen moet worden genomen en bevorderd in de plannen, met een speciale focus op de verdeling van werk en zorg. Ook moeten regeringen van de EU er extra alert op zijn dat de plannen geen onbedoeld negatief effect op gendergelijkheid hebben.

Gender ontbreekt in Nederlandse plannen

Maar in de plannen die Nederland tot nu toe heeft gemaakt, ook wel de groslijst genoemd, is het woord vrouw of gender alleen te vinden in deze bijzin over leefstijl: “daarnaast wordt gericht geïnvesteerd in de vroege signalering van mentale problemen bij met name jongeren en in de doelgroep kwetsbare zwangere vrouwen en hun kinderen.”

Andere lidstaten investeren onder meer in kinderopvang

Dat dit ook anders kan, laten landen zien waarvan de plannen al zijn goedgekeurd. Deze landen investeren bijvoorbeeld in de kinderopvang: Duitsland (500 miljoen), Italië (meer dan 4 miljard). Net als Griekenland, Tsjechië, Cyprus, Oostenrijk en Slowakije. Andere landen gaan aan de slag met campagnes om stereotype carrière keuzes te voorkomen, maatregelen om de loonkloof te dichten en pensioenhervormingen waar rekening wordt gehouden met verschillen tussen vrouwen en mannen.

Genoeg noodzaak voor specifieke Nederlandse plannen

In Nederland zou het herstelfonds ook ingezet kunnen worden om de verdeling van werk en zorg te verdelen, bijvoorbeeld door partnerverlof 100% te betalen. Of door inversteringen om werken in de kinderopvang aantrekkelijk te maken zodat wachtlijsten worden voorkomen. Het geld zou ook goed van pas komen bij meer onderzoek naar man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg, een onderwerp dat ontbreekt in het nieuwe regeerakkoord.

Tweede Kamer roept op om te voldoen aan eisen herstelplannen

Recentelijk is er door VOLT en GroenLinks een motie ingediend in de Tweede Kamer waarin de regering wordt gevraagd aan te geven welke plannen een positief effect zullen hebben op gendergelijkheid. En welke plannen mogelijk een negatief effect kunnen hebben en hoe de regering denkt deze bij te zullen sturen. Ook wordt er gevraagd om nationale stakeholders bij het opstellen van de plannen te betrekken. Deze motie is aangenomen.
WOMEN Inc. vindt het van groot belang dat de genderbril opgezet wordt bij alle corona herstelplannen en dat we kijken naar de effecten op vrouwen en mannen. We houden ons aanbevolen om mee te denken!

Meer informatie over de regeling vanuit Europa: Gender equality in the Recovery and Resilience Facility (europa.eu

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • ...

Prinsjesdag 2021

  • Actueel
  • ...

Historische doorbraak: vrouwenquotum een feit

  • Actueel
  • ...

De 8 kritieke succesfactoren voor de kinderopvang

Bekijk meer