Delen

Equal Pay Day webinar 2021: aan de slag met gelijke beloning

Om stil te staan bij Equal Pay Day gingen we op 11 november in gesprek over de rol van werkgevers en leidinggevenden in het faciliteren van gelijke beloning.

Equal Pay Day 2021

Moderator Emma Lok (Directeur Strategie & Communicatie, WOMEN Inc.) ging in gesprek met Ody Neisingh (Lobby & Public Affairs, WOMEN Inc.) over de rol van de politiek en de overheid. Zij bespraken de laatste ontwikkelingen rondom Nederlandse én Europese wetgeving over gelijke beloning.
Sophie van Gool las voor uit haar boek Waarom vrouwen minder verdienen, en stelde dat de loonkloof die we zien mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is.

Werkgevers KIT en Van Lanschot Kempen schoven aan om te praten over hun ervaringen met onderzoek doen naar gelijke beloning, en data-analysebureau AnalitiQs vertelde over de uitdagingen van de Gelijk Loon Analyse.

Ben je geïnspireerd geraakt en wil jij je met jouw organisatie inzetten voor gelijke beloning? Vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Ik zet me in voor gelijke beloning!

Highlights uit de webinar

 

Vragen uit de chat

Welke afdeling is verantwoordelijk voor de aanpak van het onderzoek en het vervolg?

Maarten Edixhoven legt uit dat de verantwoordelijkheid voor het proces bij HR ligt. Dat zijn de hoeders van de data en de privacy. Maar de verantwoordelijkheid voor de acties die na het onderzoek nodig zijn, ligt bij het lijnmanagement: de raad van bestuur en zo verder de organisatie in.

Wat zijn de vervolgstappen als de resultaten van het onderzoek binnen zijn?

Maarten Edixhoven legt uit dat het van belang is over de resultaten te communiceren binnen de organisatie, dat kan best spannend zijn. Vervolgens moet je tot concrete acties komen om gevonden verschillen aan te pakken. Bijvoorbeeld bepalen hoe je omgaat met mensen die te weinig betaald krijgen, zorgen dat die het juiste salaris krijgen. Ten slotte is het belangrijk dat het wordt ingebed in beoordelings- en promotiecycli en dat je een jaar later opnieuw een meting doet.

Gaat de publicatieverplichting voor grote bedrijven (in EU richtlijn) over de totale loonkloof of de ongecorrigeerde?

De rapportageverplichting van de EU houdt in dat bedrijven informatie over beloningsverschillen, waaronder het gemiddelde verschil in beloning tussen alle mannelijke en vrouwelijke werknemers, publiek beschikbaar moeten maken. Zij moeten aanvullend binnen hun organisatie informatie over beloningsverschillen – verdeeld over categorieën werknemers die werk van gelijke waarde verrichten – aan hun werknemers en hun vertegenwoordigers openbaar maken. Het dus gaat om de ongecorrigeerde loonkloof die openbaar moet worden gemaakt.

Waarom communiceren jullie met name over de ongecorrigeerde loonkloof van 14%, terwijl er factoren invloed hebben op dit percentage?

Dat doen we omdat een verklaring nog niet een rechtvaardiging is. Ook in de verklarende factoren zit ongelijkheid die we moeten aanpakken. Wij willen dus de hele loonkloof dichten. Denk aan: betere representatie van vrouwen op leidinggevende posities maar ook betere lonen in sectoren waar veel vrouwen werken. Door de gehele loonkloof ook in de organisatie bekend te krijgen (door te meten) krijg je een breder beeld van gelijkheid. 

Magazine

Wil je meer weten over (on)gelijke beloning en hoe je hiermee aan de slag gaat? Lees ons online werkgeversmagazine Een eerlijk loonbeleid waar we dieper ingaan op (on)gelijke beloning en wat je als werkgever kunt doen om loonverschillen te voorkomen, met o.a. praktijkvoorbeelden van PwC, ProRail en Salesforce, en 6 stappen voor een eerlijk loonbeleid.

Lees hier het magazine 

Toolkit Inclusief Werkgeverschap

Inclusieve werkgevers zetten in op diversiteit en creëren een cultuur waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn. Maar hoe doe je dat? Om werkgevers te inspireren en hen praktische handvatten te geven, heeft WOMEN Inc. een toolkit ontwikkeld. Deze toolkit is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van deskundigen en de kennis die we de afgelopen jaren via ons INCubator netwerk hebben opgedaan.

Bekijk de toolkit

INCubator netwerk

Met het INCubatornetwerk willen we elkaar en andere werkgevers in Nederland inspireren om versnelling te creëren op inclusief werkgeverschap. Dit programma is er zodat INCubators intern kunnen versnellen en ontwikkelen, en onderling kunnen netwerken over gemeenschappelijke uitdagingen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Karlijn Straver (Projectleider thema Werk).

 

GEÏNTERESSEERD?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van inclusief werkgeverschap en wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Karlijn Straver (Projectleider thema Werk).

E-mail Karlijn

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Werk
  • Financiën
  • ...

Negatieve houding werkgevers weerhoudt vaders van opnemen partnerverlof

  • Actueel
  • Werk
  • ...

Het uitgebreide partnerverlof is een hit

  • Actueel
  • Werk
  • ...

Prettig werken tijdens de overgang of zwangerschap

Bekijk meer