Delen

Negatieve houding werkgevers weerhoudt vaders van opnemen partnerverlof

Op 1 juli 2020 werd het partnerverlof uitgebreid en hoewel de gewenste effecten van langer verlof zichtbaar zijn, wordt het nog erg weinig opgenomen. De houding van werkgevers speelt hierbij een belangrijke rol. Bij werkgevers met een negatieve houding ten aanzien van 6 weken partnerverlof nemen werknemers vaak minder partnerverlof op dan bij werkgevers die er positief tegenover staan. Dit terwijl werknemers die langer partnerverlof opnemen en werkgevers die er positief tegenover staan in de praktijk juist de voordelen ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van WOMEN Inc. dat vandaag een online magazine lanceert met de inzichten.

De uitbreiding van het partnerverlof is bedoeld om partners en met name vaders meer tijd te geven voor de zorg van hun kinderen. Vaders hebben hier zelf ook behoefte aan. Slechts een derde van de partners uit het nieuwe onderzoek heeft het langere verlof volledig opgenomen. Uit eerder onderzoek bleek dat partners meer gebruik zouden maken van het partnerverlof bij 100% betaling in plaats van de huidige 70%. Minder dan de helft van de werkgevers uit het onderzoek betaalt het partnerverlof volledig door. Dit vinden ze vooral een verantwoordelijkheid van de overheid. Daarbij staat een derde van de werkgevers zelfs negatief tegenover het langere partnerverlof, terwijl het hen veel kan opleveren. 

Langer partnerverlof heeft voordelen voor werknemers én werkgevers

Meer dan de helft (59%) van de werkgevers is juist positief over het partnerverlof van 6 weken en denkt dat werknemers na deze periode meer uitgerust aan het werk kunnen gaan. Dit wordt bevestigd door vaders die het langere verlof inmiddels hebben gehad. Zij hebben vaker zin om weer aan het werk te gaan dan vaders die kort verlof hebben opgenomen. Vaders die 6 weken verlof konden opnemen zijn vaker tevreden met de lengte van het verlof, dan vaders die maar 5 dagen verlof konden opnemen. Daarnaast hebben ze vaker het idee dat er in de organisatie rekening mee wordt gehouden dat ze onlangs vader zijn geworden en vinden ze de combinatie van ouderschap

en werk minder moeilijk dan partners die korter met verlof konden gaan. Langer partnerverlof lijkt dan ook een goed startpunt te zijn voor de balans tussen werk en zorg. 

Normverbreding nodig voor gelijk speelveld op de werkvloer

Als er rekening wordt gehouden met álle ouders op de werkvloer, zorgt dit voor meer gelijkwaardigheid. Want als het gaat om ouderschap worden nu zowel vrouwen als mannen benadeeld. Mannen omdat ze weinig mogelijkheden zien om werk en ouderschap op de door hun gewenste manier te combineren. Zo gaven vaders vaker dan moeders aan het idee te hebben dat hun werkgever het niet zou accepteren als ze minder zouden gaan werken na de geboorte van hun kind. Partners die langer dan 5 dagen verlof hebben kunnen opnemen zijn twee keer zo vaak minder uren gaan werken dan voorheen om meer tijd met hun kinderen door te brengen, dan partners die minder lang verlof hadden.

Bij vrouwen nemen carrièrekansen af na het krijgen van een kind. Vrouwen die een kind hebben gekregen geven twee keer zo vaak als mannen aan dat hun carrièrekansen in de organisatie niet meer hetzelfde zijn als voor het ouderschap. Werkgevers bevestigen dat doorgroeimogelijkheden vaker stil liggen na zwangerschapsverlof dan na het partnerverlof. 

’De resultaten van het onderzoek laten zien dat we echt toe zijn aan normverbreding op de werkvloer. Het krijgen van een kind is een levensveranderende gebeurtenis. Ook partners komen in een nieuwe, veeleisende situatie terecht. Als we mannen niet als ouder gaan zien staan vrouwen na het krijgen van een kind met 2-0 achter op de werkvloer. Door ouderschap op de werkvloer te zien als iets van zowel vrouwen als mannen, creëren we een gelijk speelveld waarin carrièrekansen gelijk zijn, net als de kans om tijd door te brengen met kinderen.’’
Emma Lok, directeur van WOMEN Inc.


Verantwoording onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Sparkey, het HR-onderzoekslabel van Motivaction en uitgevoerd onder 392 werknemers in de leeftijd van 20 en 60 jaar die recent (max 2 jaar geleden) ouder zijn geworden en nu weer aan het werk zijn na hun zwangerschaps- of partnerverlof. Daarnaast is 386 HR-verantwoordelijken en leidinggevenden gevraagd naar hun visie op zwangerschaps- en partnerverlof in hun organisatie. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van kwantitatief onderzoek en een online vragenlijst. Het hele rapport is te vinden in de perskit.
Over WOMEN Inc. en inclusief werkgeverschap
Eén van de speerpunten van WOMEN Inc. is inclusief werkgeverschap. Om dit te bevorderen doen we onderzoek, voeren we campagne bij het publiek en agenderen we dit thema bij de overheid en werkgevers. Zo ontwikkelde WOMEN Inc. in samenwerking met een brede groep experts (de INCubators) een toolkit voor inclusief werkgeverschap: www.inclusiefwerkgeverschap.nl 

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Werk
  • ...

Er is meer nodig voor toegankelijke, betaalbare en eenvoudige kinderopvang

  • Actueel
  • Werk
  • Financiën
  • ...

Ouders willen gratis kinderopvangsysteem om werk en zorg gelijker te kunnen verdelen

  • Actueel
  • Werk
  • ...

Lees het ‘Zo werkt het’ magazine over inclusieve werving en selectie!

Bekijk meer