Delen

De overgang? Bah!

Aan het eind van onze talkshow Overgang (h)erkend werd geconcludeerd dat er te weinig kennis is over de overgang, zowel bij vrouwen als onder artsen. De strip van Peter de Wit in de Volkskrant illustreert nog eens dat meer kennis en aandacht voor vrouwspecifieke klachten, zoals de overgang, belangrijk is!

Op initiatief van WOMEN Inc. en ministerie van OCW is de Alliantie Gender en Gezondheid in het leven geroepen. De Alliantie pleit voor erkenning van de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Zorg samen met ons dat sekse- en genderverschillen in de gezondheidszorg (h)erkend worden! Bekijk de campagnepagina voor alle ins & outs.