Alliantie Gender & Gezondheid aan de slag!

Afgelopen dinsdag zette WOMEN Inc. allerlei verschillende professionals die te maken hebben met de gezondheidszorg aan het werk. Tijdens de bijeenkomst gingen zij met elkaar brainstormen over issues die vanuit patiënten bij ons zijn aangedragen. Dit waren issues waar vrouwen tegen aan lopen doordat er binnen de gezondheidszorg nog onvoldoende aandacht is voor verschillen tussen mannen en vrouwen.

Mijlpalen van de Alliantie Gender & Gezondheid
Directeur Jannet Vaessen nam de aanwezigen eerst mee door alle mijlpalen die de Alliantie Gender & Gezondheid de afgelopen jaren heeft bereikt. Zij noemde onder andere de start van de onderwijstrajecten bij universitair medisch centra, gecoördineerd door alliantielid prof. dr. Toine Lagro-Janssen, en bij opleidingen op het gebied van geestelijke gezondheid, door prof. dr. Marrie Bekker. En bij de brief die minister Schippers hierover naar de Tweede Kamer stuurde. “Ik zal de activiteiten van de Alliantie op dit punt blijven faciliteren en ook de andere actielijnen van de Alliantie met belangstelling volgen”, gaf Schippers hierin aan.

Nieuwste cijfers over gezondheid m/v
Ans Merens van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) nam ons mee door de nieuwste cijfers over gender- en sekseverschillen in gezondheid. Dit deed zij aan de hand van de Emancipatiemonitor die dezelfde dag verscheen. Hierin stond voor het eerst sinds zes jaar weer een hoofdstuk over gezondheid in, ook een belangrijke mijlpaal bereikt door de Alliantie Gender & Gezondheid.

Actie voor gendersensitieve zorg
Vervolgens gingen de aanwezigen zelf aan de slag. Daarbij werden onder andere medisch specialisten, journalisten, zorgverzekeraars, farmacologen, beleidsmakers en patiëntenvertegenwoordigers aan elkaar gekoppeld. Om op die manier tot een discipline overstijgende aanpak te komen en gezamenlijk op te kunnen trekken in het gendersensitiever maken van de gezondheidszorg. Na afloop van de sessie waren er voor allerlei patiëntenissues concrete actiepunten geformuleerd en werd duidelijk wie wat kan doen. WOMEN Inc. gaat dit uitwerken tot een actieplan en koppelt dit in het nieuwe jaar terug aan alle stakeholders!