Waarom Aegon de loonkloof aanpakt

In juli 2018 werd bekend dat verzekeraar Aegon en de vakbonden het eens waren geworden over een nieuwe cao. Daarin zijn, voor het eerst in een cao in Nederland, uitdrukkelijk afspraken gemaakt over gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Ook heeft Aegon beloofd onderzoek te doen naar de huidige beloning van mannen en vrouwen. Als er sprake was van ongelijke beloning zou er actie volgen. WOMEN Inc. sprak met Ingrid de Graaf, bestuurslid van Aegon en Topvrouw van 2017, over hun motivatie om dit te doen en hoe het er nu voor staat.

 

Hoi Ingrid, wat fijn dat Aegon naar de eigen loonkloof gaat kijken! Wat is jullie motivatie om dit aan te pakken?

“We proberen beter te begrijpen waarom die loonkloof er is en vervolgens die loonkloof te verkleinen. Aegon vindt het belangrijk om daar een bijdrage aan te leveren en zulke discussies niet uit de weg te gaan. Mannen en vrouwen zijn niet per se hetzelfde, maar wel gelijkwaardig en ze verdienen gelijke beloning. Wij nemen daarin graag onze eigen verantwoordelijkheid.”

 

Wat goed! Levert het jullie zelf ook nog wat op?

“Vanuit ons perspectief is dit een manier om ons in te zetten voor diversiteit, iets dat wij erg belangrijk vinden. Diversiteit betekent ook dat je die moeilijke discussies moet voeren. Zoals deze, die gaat over de harde kanten van beloning. Vervolgens moet je dat samen oplossen. Aegon is een financiële dienstverlener die graag aantrekkelijk wil zijn voor mensen om voor te werken, maar ook voor klanten om producten van af te nemen. Op het moment dat je personeel een goede afspiegeling is van de Nederlandse samenleving is het waarschijnlijker dat je beter begrijpt wat je klanten nodig hebben. Los van het feit dat we in erg diverse teams geloven omdat die gewoonweg beter presteren.”

 

"Op het moment dat je een employee base hebt die een goede afspiegeling is van de Nederlandse samenleving is het waarschijnlijker dat je beter begrijpt wat je klanten nodig hebben."

 

En, hoe staat het er nu mee?

“Het onderzoek staat gepland voor februari 2019. Globale analyses laten zien dat de verschillen tussen m/v beloning vaak groter worden naarmate mensen meer leidinggevende posities beklimmen. Voor de rest is het nog een beetje te vroeg om er iets over te zeggen.”
 

Wat gaat er gebeuren als jullie inderdaad gevallen van ongelijke beloning vinden? Moeten mannen dan geld inleveren?

“We gaan de resultaten aan de onderhandelingspartners presenteren en daarna met hen in overleg. Maar het is niet zo dat dat niet bespreekbaar zou zijn.” 
 

“Het bedrijfsleven moet zich niet achter de politiek verschuilen, maar zelf initiatief nemen.”

 

Zou het niet wettelijk vast moeten liggen dat alle (grote) bedrijven onderzoek moeten doen naar hun eigen loonkloof?

“Ik vind eigenlijk dat bedrijven zich niet moeten verschuilen achter de politiek, dat het initiatief vanuit daar zou moeten komen. Volgens mij kan je prima je eigen verantwoordelijkheid nemen door onderzoek te doen en vervolgens te kijken hoe je het op kunt lossen. Ik weet zeker dat wij bereid zullen zijn de lessen die we hieruit zullen halen te delen met anderen. Zo’n wet is misschien nodig als helemaal niemand ons voorbeeld gaat volgen, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Om een aantrekkelijke werkgever te blijven en talent aan je te kunnen binden moet je ook dit soort dingen durven adresseren. Het zou natuurlijk wel helpen als de politiek een sterker signaal afgeeft dat dit een wenselijke ontwikkeling is, uiteindelijk voor de hele samenleving.”

 

Met jullie onderzoek pakken jullie ongelijke beloning voor gelijk werk aan, maar de loonkloof wordt ook in stand gehouden door andere factoren, bijvoorbeeld dat vrouwen nog steeds meer onbetaalde zorgtaken doen dan mannen. Doen jullie hier ook iets mee?

“In onze nieuwe cao hebben we een langer partnerverlof geïntroduceerd. Daarnaast hebben we ons verdiept in mantelzorgverlof. Dat heeft erin geresulteerd dat we hebben gezegd: we geven iedereen een vast aantal verlofdagen, die ze naar eigen behoefte in kan zetten (bij een fulltime arbeidsduur bedraagt het basisverlof + extra verlof dat Aegon geeft samen 200 uur per jaar, red.). Dat kan dus zijn wanneer je voor je ouders moet zorgen, of bijvoorbeeld een ziek kind hebt. We hebben dat geprobeerd te vereenvoudigen en gaan daarbij uit van het goede oordeel van onze medewerkers.”
 
Wij gaan Aegon goed in de gaten houden en zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van hun onderzoek, en de eventuele oplossingen die ze gaan vinden!

 

Ingrid de Graaf is bestuurslid van Aegon en werd in 2017 uitgeroepen tot Topvrouw van het Jaar.

Als Topvrouw van het jaar heeft Ingrid de Graaf het actieplan Financiële Zelfredzaamheid opgesteld. In het actieplan staan onder meer initiatieven om Nederlanders -met name vrouwen- te helpen meer inzicht en overzicht te krijgen in hun financiën, bijvoorbeeld bij scheiding.

 

 

Lees meer

Good Practice: Microsoft          Tips voor werkgevers

Peiling onder werkgevers         Wat jij kan doen om de loonkloof te dichten