Delen

Iedereen verdient het zichzelf terug te zien: in reclames, op televisie, in de krant en in series. Stereotiepe beeldvorming en gebrek aan representatie in de media beperken kansen van groepen die niet aan de heersende norm voldoen. Wij roepen met onze nieuwe publicatie Blikopener mediamakers op om te zorgen voor diverse verhalen en gezichten, om zo bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen ongeacht gender en sekse. 

Lees de publicatie

 

 

Feiten en Cijfers

39%

Op televisie is 39% van de mensen in beeld vrouw.

Urgentie

62% van de mediamakers voelt meer urgentie om een breed publiek te representeren dan vijf jaar geleden.

1,5 keer

In reclames spreken mannen 1,5 keer zo vaak als vrouwen.

Stereotiep

Tweederde van de mediamakers vindt het belangrijk dat vrouwen minder stereotiep in beeld komen.

27%

26,7% van de mensen die als expert in de media verschijnt is vrouw.

Tweederde

Tweederde van de mediamakers vindt de eigen organisatie niet divers en inclusief genoeg.

Interviews

In 2017 stelden we: we hebben allemaal BeperktZicht, oftewel onbewuste vooroordelen. Nu, vijf jaar later, zijn de mediamakers met een OpenBlik op weg naar een inclusiever medialandschap. We interviewden mediamakers van publieke, commerciële, grote en kleine organisaties over deze belangrijke verandering.

Dorien Herder (De Slimste Mens): “We hebben bijna elk seizoen wel een mannenstop”

Rennie Rijpma (AD): 'Een sollicitant wilde de nieuwe Rennie Rijpma worden. Wauw!'

Janey v. Ierland (Netflix): ‘Veel meiden hebben een laag zelfbeeld. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.'

Peter van der Vorst (RTL): 'We zaten te kijken en zeiden tegen elkaar: wat dachten we?!'

Akwasi (Omroep ZWART): ‘Mensen moeten zich niet alleen gezien maar ook geliefd voelen’

Frans Klein (NPO): ‘We moeten tot actie overgaan, anders is het vooral veel window dressing’

Inclusieve taal

Vooroordelen worden gevoed door stereotiep taalgebruik, en vice versa: ons taalgebruik wordt gevoed door vooroordelen over mensen. Het is belangrijk om je als mediamaker bewust te zijn van deze functie van taal.

Stijlgids

De (Incomplete) Stijlgids

Omdat WOMEN Inc. streeft naar een inclusieve samenleving zetten wij ons in voor inclusief taal- en beeldgebruik. Hoe herken je stereotiepe beelden en welke termen kun je het beste gebruiken bij het schrijven over mensen en groepen?

Lees het in onze Stijlgids

Workshop

Inclusieve taalworkshop voor jouw organisatie

Hoe zorg je ervoor dat de taal van jouw organisatie mensen op een gelijke manier behandelt? Tijdens de interactieve workshop ga je hier samen met jouw collega's mee aan de slag.

Lees meer

Onze blik op de media

We werken samen met mediamakers aan een inclusiever medialandschap. Daarnaast schrijven we over wat ons opvalt in de media. Wat gaat goed? En wat moet beter?

Artikel

Recente opiniestukken over trans vrouwen leggen bloot hoe schadelijk beeldvorming kan zijn

Lees het artikel

Opiniestuk

Deze sportzomer verdienen de media geen podiumplek. Het nieuwe mediaseizoen is hét moment voor verbetering

Lees het artikel
Veelgestelde vragen

Wat is beeldvorming en hoe werkt het?

Dagelijks worden we overspoeld met beelden die tot ons komen via televisie, beeldschermen, kranten, tijdschriften en reclame. Deze beelden filteren en categoriseren we bewust en onbewust zodat we de wereld om ons heen kunnen (leren) begrijpen. Dit continue proces, waarbij je beelden waarneemt en je daar een mening over vormt, wordt beeldvorming genoemd.

Wat zijn stereotypes?

Stereotypen zijn breed gedragen aannames over het gedrag, de eigenschappen en de rollen van mensen. Volgens deze aannames zijn typische kwaliteiten van vrouwen bijvoorbeeld: ‘lief’, ‘zorgzaam’ en ‘warm’; typische kwaliteiten van mannen zijn: ‘ambitieus’, ‘assertief’ en ‘zelfstandig’. Mannen zouden daarom meer geschikt zijn om leiding te geven en vrouwen zouden beter voor kinderen kunnen zorgen; een rolverdeling die nog steeds dominant is in Nederland. Nog steeds besteden vrouwen 1,5 keer meer tijd aan onbetaalde zorg dan mannen.

Waarom is het belangrijk om stereotypering in de media tegen te gaan?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat langdurige blootstelling aan stereotypen ertoe leidt dat deze aannames diep geworteld raken in onze hersenen als associaties en concepten. Hierdoor ervaren wij deze genderstereotypen niet alleen als een omschrijving van hoe vrouwen en mannen zouden zijn, maar ook hoe vrouwen en mannen zich dienen te gedragen. Het voorschrijvende aspect is een onbewust en onbedoeld effect van het herhalen van stereotypen. 

Waarom kiezen jullie voor de thema’s representatie, stereotypering en taal?

De afgelopen jaren zijn we ons gaan focussen op deze drie thema’s omdat ze voor elk mediatype relevant zijn en steeds weer terugkomen. Representatie gaat over hoe vaak mensen in beeld zijn, stereotypering gaat over hoe mensen in beeld zijn en taal gaat over hoe over mensen wordt geschreven en gepraat.  

Wat is er veranderd in het medialandschap ten opzichte van vijf jaar geleden?

Onze vorige publicatie heette BeperktZicht, de nieuwe publicatie heeft de titel Blikopener gekregen. Die twee titels geven de verandering in het medialandschap weer: mediamakers staan steeds meer stil bij het belang van een divers medialandschap. We zijn steeds vaker met mediamakers in gesprek over hoe zij kunnen bijdragen aan inclusieve media, de vraag waarom hebben ze veelal beantwoord in tegenstelling tot vijf jaar geleden.

Vijf jaar geleden was er weinig draagvlak voor het thema inclusieve media.

Verschillende mediamakers stelden vijf jaar geleden de vraag “waarom zou ik me hiermee bezighouden?” en vonden het ingewikkeld en ongemakkelijk om aangesproken te worden op hun ‘beperkte zicht’. Nu, vijf jaar later, lijkt het erop dat mediamakers hun blik hebben geopend en de waarom-vraag hebben beantwoord. De mensen die ons dagelijks het nieuws brengen en de reclames op televisie verzorgen lijken zich meer bewust van de manier waarop ze de samenleving en de verschillende groepen in beeld brengen, en de gevolgen daarvan voor hun kansen in de maatschappij. 

Waarom hebben jullie het onderzoek van 5 jaar geleden herhaald?

Omdat we wilden onderzoeken of en wat er veranderd is onder mediamakers in vergelijking met 5 jaar geleden. We hebben een aantal aanpassingen gedaan. Zo hebben we mediamakers dit jaar gevraagd of zij bezig zijn met het in beeld brengen van een diversiteit aan verschillende vrouwen, die vragen ontbreken in de peiling van vijf jaar geleden. 

Wat zijn de belangrijkste resultaten uit de peiling?

Uit de peiling blijkt dat mediamakers ten opzichte van vijf jaar geleden meer maatschappelijke druk voelen om een breed publiek te representeren. Daarnaast geeft tweederde van de mediamakers aan dat ze het belangrijk vinden dat vrouwen minder stereotiep in beeld komen. Een even groot deel zegt dat zij zelf bewust rekening houden met het tegengaan van stereotypering in hun werk. Dit is een significante stijging ten opzichte van de peiling uit 2016, toen iets meer dan de helft van de mediamakers aangaf stereotypes in het werk te voorkomen. 

Hoe hebben jullie de mediamakers gekozen waar jullie mee hebben gesproken voor het onderzoek?

We hebben mediamakers gesproken van zowel publieke als commerciële media organisaties, groot en klein. Daarnaast hebben we gekozen voor een diversiteit aan mediatypes: we hebben mensen gesproken die werken bij de krant, televisie, omroep of streamingdienst. 

Waarom hebben jullie het alleen over ‘vrouwen’ en ‘mannen’ en niet over non-binaire mensen?

We spreken hier enkel over vrouwen en mannen omdat er helaas geen cijfers beschikbaar zijn over mensen die zich noch als man noch als vrouw identificeren.

Wat doet WOMEN Inc. voor meer inclusieve media?

WOMEN Inc. voert campagne om maatschappelijk druk voor verandering te creeeren, en gaat tegelijkertijd in gesprek met mediamakers en de overheid over hun rol. Bij mediamakers gaat dat om het geven van workshops over inclusieve taal en inclusieve media en bij de overheid onder andere om het ter beschikking stellen van onderzoeksgelden. Onderzoek is belangrijk om erachter te komen of er positieve verandering plaatsvindt en waar we nog aan moeten werken.

Partners

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Alliantie Samen Werkt Het.