Peter van der Vorst (RTL): 'We zaten te kijken en zeiden tegen elkaar: wat dachten we?!'

Van BeperktZicht naar een OpenBlik. Er is sinds 2017 veel veranderd in de media op het gebied van diversiteit en inclusie. Het is daarom tijd voor zowel een terug- als vooruitblik met de mensen die aan de knoppen zitten. We spraken onder andere met Peter van der Vorst, Directeur Content bij RTL Nederland, over de blunders en de successen van de afgelopen vijf jaar.

Welke rol speelt RTL in de beeldvorming in Nederland?

Wij zijn het grootste mediabedrijf van Nederland en zijn daarmee van invloed op de beeldvorming in Nederland. Dat is een voorrecht en een verantwoordelijkheid tegelijk. Onze programma’s, de gezichten die je ziet op onze platformen, de verhaallijnen van onze dramaseries en de documentaires die we maken moeten herkenbaar en representatief zijn
voor heel Nederland.

Is dat soms moeilijk, de wensen van alle Nederlanders vervullen?

Ja, dat is soms best ingewikkeld. Niet iedereen zal zich in elk programma herkennen, maar moet zich ook niet buitengesloten voelen. We willen dit zo goed mogelijk inrichten aan de voorkant. Als kijkers zich toch niet gerepresenteerd voelen, dan gaan we daar het gesprek over aan.

Zou je kunnen zeggen dat meer maatschappelijke druk is ontstaan om een breder publiek te representeren?

De discussie wordt op veel meer plekken, op een meer natuurlijke manier gevoerd. Ook bij ons. Dat komt ook door alle maatschappelijke ontwikkelingen die er zijn geweest. Ik denk dat de moord op George Floyd daar heel veel aan heeft bijgedragen. Dat heeft ons aan het denken gezet en alles naar mijn idee in een versnelling gebracht.

Oftewel, het publiek verwacht meer dan vijf jaar geleden dat je divers bent?

Ja. Toen ik als jonge homo man tv keek, moest ik echt op zoek naar rolmodellen. Dat is nu anders: de samenleving verwacht echt meer diversiteit op het scherm. En daarom is het gelukkig voor mijn zoon nu wel anders: die was enorm blij toen de film Black Panther verscheen waarin hij zichzelf terugzag. Tegelijkertijd is de druk van buitenaf voor ons niet het belangrijkst: we begrijpen dat we een voortrekkersrol hebben als mediaorganisatie.

Kun je een aantal dingen noemen die jullie bij RTL concreet doen om diverser en inclusiever te worden?

Het begint natuurlijk in de directie, daar is het een onderwerp dat steeds opkomt in onze gesprekken. Daar hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat redacties van talkshows bijhouden hoeveel mannen en vrouwen aan tafel zitten, en hoeveel mensen met een migratieachtergrond. Dat geeft inzicht in wat beter kan. Ook kijken we naar de toegankelijkheid van onze platformen voor mensen met een beperking, daar moeten we meer aan doen.

We zien dat structureel in gesprek gaan binnen RTL en met partners en producenten werkt
om onszelf scherp te houden en te verbeteren. Zo ook na het nieuws over het grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, het gelijkheidsdenken is nu vast onderwerp van gesprek geworden op de werkvloer.

Gaat er ook wel eens iets goed mis?

We hebben een tijd terug met de beste bedoelingen een programma ontwikkeld waarin een presentator in het buitenland de vooroordelen van Nederlanders over dat land zou moeten ontkrachten. Er was al wat gedraaid, en zagen de eerste montages tegen de achtergrond van alle maatschappelijke ontwikkelingen. We zaten te kijken en zeiden tegen elkaar: “Wat dachten we?! Dit kan echt niet.” Het programma was niet inclusief en ook het team dat het maakte was onvoldoende divers samengesteld. We hebben toen onze verantwoordelijkheid genomen en besloten het niet uit te zenden. Het was heel leerzaam om dat aan onszelf toe te geven.

Wat gaan jullie je de komende vijf jaar op focussen?

Meer diversiteit binnen de teams. Dat zorgt vanzelf voor meer diversiteit op je scherm. De man-vrouw verhouding is redelijk op orde, maar we zijn nog vrij wit en ik zou graag meer mensen met een beperking zien binnen onze teams. Het argument dat ‘we ze niet kunnen vinden’ geldt niet, we moeten anders zoeken. Dat doen we bijvoorbeeld met de Videoland Academy, waar we jonge makers een platform bieden. Ik zou daar graag een echte opleiding van maken, waar we makers aan ons kunnen binden die normaal gesproken de weg naar een commercieel mediabedrijf niet zo snel zouden vinden of inslaan. Met als belangrijkste doel: het creëren van rolmodellen. Je hebt mensen nodig die voorop durven te lopen en hun kwetsbaarheid durven tonen. Juist voor de mensen die nog niet met dit thema bezig zijn en er verder vanaf staan.

Lees meer

Akwasi (Omroep ZWART): ‘Mensen moeten zich niet alleen gezien maar ook geliefd voelen’

Janey v. Ierland (Netflix): ‘Veel meiden hebben een laag zelfbeeld. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.'

Rennie Rijpma (AD): 'Een sollicitant wilde de nieuwe Rennie Rijpma worden. Wauw!'