Delen

Alle verlofregelingen op een rij

Combineer jij een betaalde baan met de zorg voor naasten? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van een van de wettelijke verlofregelingen. Omdat veel mensen hier niet van op de hoogte zijn, heeft WOMEN Inc. alle verlofregelingen voor je op een rij gezet!

Weet jij op welk verlof je recht hebt?

Ouderschapsverlof

Het combineren van betaald werk met de zorg voor kinderen vraagt best veel van ouders. Met het ouderschapsverlof kun je tijdelijk minder werken om meer tijd aan de zorg voor je kinderen te besteden. Ouderschapsverlof is door beide ouders op te nemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Je hebt recht op 26 keer het aantal uur dat je werkt per week.

Vanaf 2 augustus 2022 is een deel van het ouderschapsverlof betaald. Beide ouders kunnen gedurende 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Dat verlof wordt voor 70% doorbetaald door het UWV. De voorwaarde is dat deze 9 weken worden opgenomen voordat het kind 1 jaar wordt. De overige 17 weken ouderschapsverlof zijn onbetaald, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met de werkgever of in het CAO.

Bijvoorbeeld: Gracia werkt vier dagen en 32 uur per week. Zij mag dus verspreid over 8 jaar in totaal 832 uur (32 x 26) opnemen. De eerste 288 uur (32 x 9) worden voor 70% doorbetaald, als haar kind jonger is dan 1 jaar. Hoe ze de uren opneemt moet ze bespreken met haar werkgever. Ze zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen om een bepaalde periode drie dagen per week te gaan werken. Een voordeel van het ouderschapsverlof is dat je contract niet hoeft worden aangepast. Een nadeel is dat het ouderschapsverlof grotendeels onbetaald is.

 

Zorgverlof

Steeds meer mensen zijn naast hun betaalde baan ook mantelzorger. Er bestaan verlofregelingen die kunnen helpen dit te combineren. Wist je bijvoorbeeld dat kort- en langdurend zorgverlof niet alleen op te nemen is bij noodzakelijke zorg voor je partner, ouders of kinderen? Deze twee vormen van verlof kun je ook opnemen als je zorg verleent aan grootouders, kleinkinderen, broers, zussen, buurman of buurvrouw, of iemand anders in je omgeving.

De verlofregelingentabel

De verlofregelingentabel van WOMEN Inc. maakt duidelijk welke verschillende regelingen er zijn, voor wie ze gelden, hoe lang het verlof duurt en of het salaris wordt doorbetaald.

Helaas zijn de afbeeldingen hieronder op mobiele apparaten niet altijd goed leesbaar, download de tabel om deze goed te zien!

Download de Verlofregelingentabel

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Media
 • ...

10 veelgehoorde vragen en opmerkingen als werkende moeder

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Check op gendergelijkheid in partijprogramma's

 • Actueel
 • Werk
 • ...

De babyboete: hoe een wet uit de jaren ‘50 nog steeds voor ongelijkheid zorgt

Bekijk meer