Delen

3 manieren om aan de slag te gaan met Internationale Vrouwendag!

Vrouwen verdienen gemiddeld nog steeds 13 procent minder dan mannen, besteden anderhalf keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken en 43% van de vrouwen ervaren zwangerschapsdiscriminatie. Er is nog steeds kansenongelijkheid in het bedrijfsleven en dat onderstreept de noodzaak van het zetten van verdere stappen. Met Internationale Vrouwendag (8 maart) in het vooruitzicht geven wij praktische tips hoe ook jouw bedrijf zich kan inzetten voor inclusie en gendergelijkheid. 

Vooroordelen zijn hardnekkig en we zijn ons er niet altijd van bewust. Bewustwording speelt daarom een grote rol bij het tegengaan van ongelijkheid. Waar komt ongelijkheid binnen jouw bedrijf tot uiting en welke maatregelen kun je nemen? Is er bijvoorbeeld sprake van diversiteitsbeleid en gelijke beloning? Verlopen de sollicitatieprocessen eerlijk? Voelen vrouwen zich veilig op de werkvloer? Is er onderzoek gedaan naar inclusie en gendergelijkheid binnen het bedrijf en zijn daarna de juiste stappen genomen? Denk bij dat laatste aan een ‘gelijk loononderzoek’ of het inschakelen van een vertrouwenspersoon. Soms betreft het praktische zaken, zoals het aanbieden van een kolfruimte die aan de voorschriften voldoet. Gelukkig kan ook jouw organisatie bijdragen aan gendergelijkheid en Internationale Vrouwendag is de perfecte manier om hier aandacht aan te besteden.

Inclusieve taal

Investeren in trainingen over gendergelijkheid en diversiteit is zeer waardevol. Het vergroten van het bewustzijn versterkt de motivatie voor verandering en kan de werkcultuur positief beïnvloeden. Het kan ertoe leiden dat meer medewerkers bijdragen aan het creëren van een inclusieve werkvloer. Daarbij is ook het taalgebruik van belang; zo spelen vacatureteksten bijvoorbeeld een grote rol in wie je aanspreekt. In het streven naar een gelijkwaardige maatschappij moeten we ons bewust zijn van de functie van taal. Maar hoe zorg je ervoor dat de taal van jouw organisatie mensen op een gelijke manier aanspreekt en behandelt, zowel intern als extern? WOMEN Inc. helpt daarbij. Wij organiseren onder andere ‘Inclusieve Taal-workshops’ voor organisaties. Deze maken wij, op aanvraag, ook op maat met werk-en leervoorbeelden vanuit jouw bedrijf. Met deze anderhalf uur durende workshop geef je niet alleen erkenning aan (gender)ongelijkheid, maar verbreed je ook het bereik van het bedrijf. Onze workshops geven praktische handvatten om direct zelf aan de slag te kunnen!

Moedig vrouwen aan  

Wie op positieve wijze Internationale Vrouwendag onder de aandacht wil brengen, kan dat doen door bedrijven te steunen die worden aangestuurd door vrouwen. Moedig het leiderschap van vrouwen aan door mentorprogramma’s in te zetten of door vrouwen die leidinggevende zijn uit te nodigen voor presentaties. Rolmodellen zijn belangrijk om (gender) stereotiepe beeldvorming te doorbreken. Daarom is het zo van belang om vrouwen die bijvoorbeeld CEO zijn zichtbaar te maken. Met deze aanpak kun je jouw vrouwelijke werknemers stimuleren en een inclusieve bedrijfscultuur aanmoedigen.

Samenwerken met WOMEN Inc.

Berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag, zoals over ‘The Voice of Holland’, draagt bij aan het bewustzijn over ongewenst gedrag. Ook zien steeds meer bedrijven zien in dat zij als werkgever een positieve bijdrage kunnen leveren aan (gender)gelijkheid. Maar hoe? Een effectieve methode is om samen te werken met bedrijven die deze expertise al hebben. Wil jij ook actief bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen voor vrouwen? Dan staat WOMEN Inc. open voor een gesprek over een mogelijke samenwerking met jouw organisatie!

Houd onze website en sociale media in de gaten voor aankomende evenementen op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2024. Wat ga jij doen?