Delen

Nederland blijft achter op Europese index voor Gender Equality

EIGE – het European Institute for Gender Equality – rapporteert jaarlijks de Gender Equality Index. Daaruit blijkt hoe het staat met gendergelijkheid in de Europese Unie (EU). Nederland staat dit jaar op de vijfde plek in Europa. Hoewel dat een goede score lijkt, is  is onze positie op de Gender Equality Index in de afgelopen tien jaar niet verbeterd: in 2010 stonden we nog op de derde plek.

Op het onderwerp macht is nog veel ruimte voor vooruitgang en op de thema’s geld, tijd en gezondheid is zelfs een verslechtering te zien. Carlien Scheele, directeur van EIGE, waarschuwt dat de gevolgen van COVID-19 een negatieve invloed op gendergelijkheid kunnen hebben.

“De pandemie vormt een ernstige bedreiging voor de vooruitgang op het gebied van gender equality, die we ons niet kunnen veroorloven. Beleidsmakers zullen meer dan ooit de resultaten van onze Index moeten gebruiken om inclusieve oplossingen te ontwerpen die gendergelijkheid in onze samenleving bevorderen, zowel tijdens als na de pandemie,” aldus Carlien Scheele, directeur van EIGE.

Volgens EIGE is er versnelling op alle domeinen nodig om gendergelijkheid te bereiken. Als de ontwikkelingen rond gendergelijkheid op hetzelfde tempo doorgaan, is de EU nog minstens 60 jaar verwijderd van volledige gendergelijkheid. WOMEN Inc. heeft een 6 puntenplan ontwikkeld om de nodige versnelling in gang te zetten. We roepen politieke partijen op om deze in hun verkiezingsprogramma’s voor 2021 op te nemen.  

 

Ondersteun het WOMEN Inc. puntenplan voor gendergelijkheid!

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Check op gendergelijkheid in partijprogramma's

 • Actueel
 • Werk
 • ...

Het Werkt Niet: het systeem rond werk en zorg moet op de schop!

 • Actueel
 • Werk
 • ...

EU vooruitstrevender dan Nederland in het faciliteren van de combinatie werk en zorg

Bekijk meer