Delen

EU vooruitstrevender dan Nederland in het faciliteren van de combinatie werk en zorg

Nederland spant al jaren de kroon door achter te lopen op alle internationale lijstjes op het gebied van verlofregelingen. Nu is er vanuit de Europese Unie tot een meer ambitieus beleid opgeroepen, waar Nederland tegen stemde. Toch hebben het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie een akkoord bereikt dat moet bijdragen aan het beter kunnen combineren van werk en zorg. In het akkoord is onder meer bepaald dat alle lidstaten verplicht tien dagen betaald vaderschapsverlof moeten invoeren.

Op naar een betere balans tussen werk en privé

Met het akkoord wil de EU ouders en mantelzorgers in staat te stellen hun werk en gezinsleven beter in evenwicht te brengen én een betere verdeling van zorgtaken tussen vrouwen en mannen aanmoedigen. Het is belangrijk dat dit ook in Nederland wordt doorgevoerd. Nederland loopt al jaren enorm achter op dit thema, met het korte verlof (nu 5 dagen) krijgen partners, vaak mannen, de boodschap: ‘na de geboorte van je baby moet je zo snel mogelijk weer aan het werk.’ Ook voor mantelzorgers is er in Nederland nog veel te verbeteren.

Hoe is het verlof voor vaders nu geregeld?

Wij hebben de afgelopen jaren samen met onze partners hard gewerkt aan de verlenging van het verlof voor vaders en partners. Sinds 1 januari 2019 is het betaalde geboorteverlof voor vaders en partners van moeders in Nederland verlengd naar vijf dagen. Een belangrijke eerste stap. Vanaf 1 juli 2020 kunnen deze vaders en partners ook nog eens 5 weken verlof opnemen, al is dit verlof maar voor 70% betaald. WOMEN Inc. vindt het belangrijk dat dit verlof uiteindelijk 100% doorbetaald wordt, zodat de regeling voor iedereen een echte optie is, niet alleen voor de mensen die de mogelijkheid en ruimte hebben om een tijd 30% van hun salaris te missen.

Langer betaald partnerverlof draagt bij aan gelijkere kansen voor vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. De komende tijd blijven we ons inzetten, om te garanderen dat vaders en partners het langere verlof daadwerkelijk zullen opnemen. Dit doen we samen met onze partners Bernard van Leer Foundation, ProParents, VDRS en Rutgers.

 

Bekijk hoe wij ons de afgelopen jaren hebben ingezet voor de verlenging van verlof 

 

Wat zijn de nieuwe plannen?

Het vaderschapsverlof maakt deel uit van een groter plan van de EU dat een beter evenwicht tussen werk en privéleven nastreeft. Daarnaast zijn de lidstaten het ook eens geworden over de invoering van minimumnormen voor mantelzorgers. Europese families kunnen in de toekomst rekenen op:

 • Minimaal tien dagen vaderschapsverlof rond de geboorte van het kind (betaald op ziekteverlofniveau), 4 maanden ouderschapsverlof (waarvan minimaal 2 maanden niet overdraagbaar is, de betaling van dit verlof is te bepalen door de nationale regeringen) en 5 dagen mantelzorgersverlof per werknemer (waarbij de betaling door de nationale regeringen wordt vastgesteld).
 • Erkenning dat moderne families vele vormen kunnen aannemen en verwijzingen in wetgeving naar gezinnen met twee moeders of twee vaders.
 • Erkenning van de noodzaak van zowel algemene maatregelen voor alle gezinnen als specifieke maatregelen ‘op maat’, voor gezinnen in kwetsbare situaties;
 • Aanbevelingen aan regeringen om voldoende (financiële) compensatie te bieden zodat zowel vrouwen als mannen gestimuleerd worden om hun verlof echt op te nemen, en gezinnen er door verlofdagen financieel zo min mogelijk op achteruit gaan.
 • Bewustzijn van Europese regeringen dat maatregelen voor werkende mantelzorgers moeten worden versterkt om rekening te houden met bijvoorbeeld toenemende vergrijzing en een tekort aan zorgmedewerkers.
 • Monitoring door de Europese Commissie van de uitvoering van deze richtlijnen door alle lidstaten.
  (Bron: COFACE).

De Europese lidstaten krijgen drie jaar tijd om deze richtlijnen in gang te zetten.

Stap in de goede richting

Deze Europese richtlijnen zijn een stap in de goede richting. De Europese Unie laat aan lidstaten zien dat gezinnen in de samenleving en op de arbeidsmarkt nieuwe behoeften hebben die erkend moeten worden. We hopen dat Nederland dit leiderschap volgt en haar achterstandspositie inhaalt. Zodat ouders en mantelzorgers in de toekomst beter in staat zijn werk en zorg te combineren.

 

WOMEN Inc. is met Movisie, Bureau Clara Wichmann, de NVR en WO=MEN onderdeel van de Alliantie Samen werkt het! Samen streven we naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. Lees hier meer: http://www.alliantiesamenwerkthet.nl

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Werk
 • ...

Het Werkt Niet: het systeem rond werk en zorg moet op de schop!

 • Actueel
 • Werk
 • ...

Stress en burn-out klachten te vaak gemist

 • Actueel
 • Werk
 • ...

"Door de coronacrisis heb ik noodgedwongen de kinderopvang moeten stopzetten."

Bekijk meer