Themasessie Gendergelijkheid op de werkvloer

Steeds meer organisaties willen aan de slag met meer gelijkheid op de werkvloer, diversiteit en inclusie. Maar waar moet je beginnen? En wat zijn de ervaringen en behoeftes van de mensen zelf? In deze themasessie krijg je door middel van een bottom-up aanpak inzicht in wat er nodig is om jouw organisatie inclusiever te maken.

Bedrijven in Nederland hebben te maken met tekort aan personeel. Uit onderzoek blijkt dat goed werkgeverschap en aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer essentieel is om hiermee om te gaan. Voor werkgevers is het belangrijk om aandacht te besteden aan een werkvloer waar vrouwen zich veilig voelen, gelijk behandeld worden en gelijke kansen hebben. 

 

In deze themasessie ga je aan de slag met deze thema’s. We starten met een korte introductie op het thema diversiteit en inclusie, waarbij een van onze experts het belang hiervan uitlegt en de huidige stand van zaken bespreekt. Optioneel maken we een video waarin we een rolmodel uit de organisatie interviewen ter inspiratie voor de overige werknemers. Vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider aan de slag met de aanTafel methodiek, een gespreksmethode waarbij je snel tot de kern komt. Deze methodiek helpt bij het verkrijgen van inzicht voor de organisatie, versterkt het gevoel van autonomie van medewerkers en normaliseert het hebben van dit soort gesprekken op de werkvloer.

 

Na afloop van deze aanTafel gesprekken maakt WOMEN Inc. een geanonimiseerde analyse van de resultaten. De organisatie ontvangt aansluitend een rapport met de inzichten en verbeterpunten.

Praktische informatie

  • De themasessie duurt 3 uur
  • Aantal deelnemers: 24 – 30 deelnemers
  • Prijs: €8.000 tot € 15.000,- excl. BTW*
  • Taal: Nederlands
  • Informatie vs. interactie: 20% informatie en 80% interactie
*Dit is een prijsindicatie voor de themasessie. Afhankelijk van de exacte wensen, afspraken en het type organisatie kan deze prijs enigszins afwijken.
Ik heb interesse in deze sessie