Prettig werken tijdens de overgang of zwangerschap

Vrouwen werken steeds meer en langer. Verschillende levensfasen, zoals een zwangerschap of de overgang, zijn onderdeel van deze loopbaan van vrouwen. Daarom is het belangrijk dat het werknemerschap hierop is toegesneden. Met het project ‘Vitaliteit op de werkvloer’ willen Amsterdam UMC, Instituut Gak en WOMEN Inc. meer aandacht creëren voor de impact van deze vrouwspecifieke levensfasen.

 

Meer aandacht en erkenning om verzuim te voorkomen

De arbeidsparticipatie van vrouwen verandert in een rap tempo. Steeds meer vrouwen treden toe tot de arbeidsmarkt, werken meer uren en werken langer door dan voorheen. Door deze ontwikkelingen spelen niet alleen de zwangerschap, maar inmiddels ook de overgang tijdens de loopbaan van vrouwen een rol. De impact van deze twee levensfasen vormen daarom een actueel onderwerp voor organisaties. De (h)erkenning van de fysieke en mentale veranderingen of klachten rondom deze vrouwspecifieke levensfasen blijft echter sterk achter bij werkgevers.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat het ziekteverzuim hoog is in beide levensfasen. Tijdens de zwangerschap is dat 55% (dit verzuim is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof) en ongeveer 30% van het ziekteverzuim van vrouwen tussen de 44-60 jaar is toe te kennen aan overgangsklachten. Nu worden vaak depressie, burn-out of chronische vermoeidheid als oorzaak van de klachten aangewezen, terwijl er onvoldoende aandacht en erkenning is voor een andere verklaring, namelijk de lichamelijke en mentale veranderingen waar vrouwen in deze levensfasen mee te maken krijgen.

Om te zorgen dat vrouwen in deze levensfasen optimaal kunnen blijven werken en gezond blijven, en om in de toekomst over voldoende vrouwelijk arbeidspotentieel te blijven beschikken, is aandacht voor de zwangerschap en overgang cruciaal. Het project 'Vitaliteit op de werkvloer' draagt hieraan bij door een overzichtsstudie, actie-onderzoek en kennisontsluiting. Het project is een samenwerking tussen WOMEN Inc. en Amsterdam UMC, medegefinancierd door Instituut Gak.

Mogelijke veranderingen tijdens zwangerschap of overgang

Waarom is dit belangrijk?

Petra Verdonk, universitair hoofddocent genderdiversiteit bij VUmc:

"Meer onderzoek naar de twee levensfasen is belangrijk. Over de overgang is nog weinig bekend, en ook over de ervaring van vrouwen met zwanger worden/zwangerschap in relatie tot werk is nog niet veel geschreven – beide onderwerpen worden in de literatuur beschreven als taboe of zijn zelfs basis voor discriminatie. De nieuwe overzichtsstudie brengt bestaande kennis samen en laat tevens zien waar de kennishiaten zijn."

Rik Imhof, directeur Instituut Gak:

"Het is een uniek project voor een groep vrouwen waar weinig aandacht voor is. Door het onderzoek - waarbij het ook mooi is dat de VU niet alleen als universiteit maar ook als werkgever betrokken is - willlen wij handelingsperspectieven kunnen bieden en daarmee zowel werkgevers als de vrouwen zelf bereiken. Het is vaak zo dat men aan andere mogelijke problemen denkt, maar niet aan de overgang, omdat het niet zo zichtbaar is. We hopen dat een bedrijfsarts of HR functionaris door dit project meer zicht krijgt op de problematiek en daar beter op in kan spelen."