Van diversiteit naar inclusiviteit, waarom is dit belangrijk?

Als werkgever kun je je niet afzijdig houden van diversiteit. Bij een diverse organisatie zijn de werknemers een afspiegeling van de maatschappij en hebben daarmee elk een eigen unieke achtergrond met andere gebruiken, gewoonten en behoeften. Elke werknemer brengt weer een andere visie mee waardoor de organisatie beter kan inspelen op de klant of andere bedrijven. Die andere bedrijven en klanten hebben namelijk ook weer verschillende werknemers met verschillende verhalen. 
 


 

Nu je het belang van diversiteit op de werkvloer snapt en je als je al die talentvolle diverse werknemers hebt aangenomen, is het belangrijk om ze thuis te laten voelen op het werk. Hiervoor is inclusiviteit op de werkvloer nodig. Zonder inclusiviteit stromen jouw werknemers weer snel uit de organisatie, omdat zij zich niet begrepen voelen, de bedrijfscultuur niet bij ze past of omdat er geen ruimte voor hen is. Bijvoorbeeld om feestdagen te vieren die zij belangrijk vinden. Inclusiviteit is daarmee de sleutel om jouw diversiteitsbeleid te laten slagen. Als werkgever pluk je de vruchten van je inclusieve aanpak, want tevreden werknemers staat gelijk aan een betere productiviteit.
 

Wat is een inclusief werkgever?

Voor inclusieve werkgevers staat gelijkwaardigheid en diversiteit voorop en maakt iemands sekse, gender, etniciteit, kleur, afkomst, geaardheid of eventuele beperking niet uit voor zijn, haar of hun kansen. Inclusieve werkgevers zetten in op diversiteit en creëren een cultuur waar medewerkers zichzelf kunnen zijn.
 

Wat betekenen diversiteit en inclusiviteit?

Diversiteit refereert aan het volledige spectrum van menselijke verschillen. Diversiteit op de werkvloer gaat dus over het hebben van een organisatie waar verschillende soorten mensen te vinden zijn. Dat kan gaan over allerlei soorten kenmerken, zoals: etnische achtergrond, genderidentiteit, leeftijd, geloof, het hebben van een beperking, opleidingsniveau, persoonlijkheid, ervaring, kennis en vaardigheden.

Wat betekent diversiteit en inclusiviteit?

Inclusiviteit is de omgeving die wordt gecreëerd waardoor er een respectvolle, ondersteunende werksfeer onstaat die verschillen accepteert. Diversiteit en inclusiviteit worden vaak in één adem genoemd.