Delen

Gelijke beloning vrouwen en mannen

In loondienst werkende mannen in Nederland verdienden in 2018 nog steeds 14% meer dan in loondienst werkende vrouwen. In een heel werkend leven komt dat neer op ongeveer € 300.000.

WOMEN Inc. wil de loonkloof aanpakken – via de politiek, via werkgevers en met vrouwen en mannen. Het gaat niet alleen over de rol van de werknemer, maar ook over die van de werkgever. Om inzichtelijk te maken of er sprake is van een loonkloof werkt WOMEN Inc nauw samen met AnalitiQs om organisaties te adviseren bij de juiste aanpak.

In ons ‘Zo werkt het’ magazine gaan we specifiek in op de rol van werkgevers om werk te maken van een eerlijk loonbeleid, delen we goede voorbeelden én handelingsperspectief.