Delen

Ontsluiting kennis over sekse en gender in relatie tot gezondheid

Het is van belang dat de bestaande en nieuwe kennis over sekse en gender in relatie tot gezondheid bijvoorbeeld uit het Kennisprogramma Gender & Gezondheid, beter wordt ontsloten richting professionals en patiënten en geborgd in bestaande structuren. In 2018 heeft er in samenwerking met de andere partijen uit het consortium een verkenning plaatsgevonden en is er een rapport geschreven waarin een concreet plan van aanpak voor bundeling en effectieve verspreiding van bestaande en nieuwe kennis over man-vrouw verschillen in gezondheid en zorg is opgenomen. Inmiddels gaat het project de tweede fase in en wordt het plan van aanpak naar de praktijk gebracht. De consortiumpartners zijn NHG, FMS en Patiëntenfederatie met WOMEN Inc als coördinator. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw.