Delen

Werkgevers komen nauwelijks in actie voor gelijke beloning

Vrouwen verdienen in Nederland 14% minder dan mannen. Bij steeds meer organisaties staat het onderwerp gelijke beloning op de agenda, vaak als onderdeel van het diversiteitsbeleid. Uit een rondgang van WOMEN Inc. en Intermediair blijkt echter dat een minderheid van de werkgevers er daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Het hoger management speelt hierin een sleutelrol.

WOMEN Inc. deed in samenwerking met Intermediair navraag bij bijna vijftig werkgevers en HR professionals. Driekwart van hen geeft aan dat gelijke beloning een thema is binnen de organisatie, maar slechts een klein deel onderneemt actie.

Rol van hoger management doorslaggevend

Slechts 1 op de 10 organisaties heeft daadwerkelijk onderzoek gedaan naar gelijke beloning. De rol van het hoger management blijkt hierin doorslaggevend. Organisaties hebben met name vanuit hen meer draagvlak nodig om gelijke beloning te meten in de organisatie, gevolgd door beschikbare middelen zoals tijd en geld. Daarnaast zou een wettelijke verplichting een stimulans kunnen zijn voor organisaties evenals vragen hierover van het
personeel zelf.

“Er is geen excuus, iedereen kan doen wat wij doen”

De organisaties die wel actief aan de slag zijn met het onderzoeken en dichten van de loonkloof, zien gelijke beloning als een vanzelfsprekend onderdeel van inclusief en goed werkgeverschap. Zij geven aan overtuigd te zijn dat gelijkheid en diversiteit hun bedrijf beter maken.

APG deed op eigen initiatief onderzoek naar de loonkloof en kwam erachter dat zij vrouwen en mannen niet altijd gelijk belonen voor gelijk werk.

HR directeur Marloes Sengers:

“Ik wilde graag weten hoe het bij ons zat en had verwacht dat het bij ons niet zou spelen. Maar de realiteit bleek anders. Bij APG staan we voor gelijk loon voor gelijk werk, daarom hebben we salarissen gelijk getrokken. Om in de toekomst opnieuw scheefgroei te voorkomen, hebben we via vervolgonderzoek gekeken naar de oorzaken van ongelijke beloning. Wat opvalt is dat scheefgroei niet ontstaat bij indiensttreding of bij beoordeling, maar dat vrouwen minder snel promotie maken. Hierdoor groeien ze minder snel in salaris dan mannen. Daar zijn we nu vanuit HR en met leidinggevenden nadrukkelijk mee aan de slag.”

Emma Lok, directeur communicatie en strategie bij WOMEN Inc.:

“Juist nu in deze tijd organisaties en hun werknemers extra onder druk staan is inclusief werkgeverschap belangrijk. Een inclusieve organisatie kan resultaten verbeteren en werknemers duurzaam betrokken houden. Het uitvoeren van onderzoek om mogelijk ongelijke beloning in kaart te brengen en aan te pakken is daar onderdeel van. De werkgevers die dat (met ons) hebben gedaan zien dat het hen veel oplevert!”

Equal Pay Day

Woensdag 11 november is het in Nederland Equal Pay Day. Vanaf dit moment werken vrouwen de rest van het jaar – symbolisch – voor niets. Dat komt doordat vrouwen nog steeds gemiddeld 14% minder verdienen dan mannen. In een heel werkend leven komt dit neer op ongeveer €300.000,-. Werkgevers spelen een cruciale rol in het terugdringen van de loonkloof. Daarom besteedt WOMEN Inc. hier aandacht aan in campagnes gericht op de overheid en werkgevers en ontwikkelde zij de ‘Gelijk Loon Check’ in samenwerking met onderzoeksbureau AnalitiQs. Hiermee kunnen organisaties snel en gemakkelijk onderzoek naar de loonkloof doen.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Check op gendergelijkheid in partijprogramma's

 • Actueel
 • Werk
 • ...

Het Werkt Niet: het systeem rond werk en zorg moet op de schop!

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Hoe overleef ik de feestdagen? Loonkloof editie

Bekijk meer