Wat kunnen werkgevers doen voor een nieuwe verdeling van zorg en werk?

Tijdens onze Superbrainstorm op 6 maart vroegen we de aanwezigen hoe werkgevers kunnen bijdragen aan een nieuwe verdeling van zorg en werk in Nederland. Hierover waren veel goede ideeën.

De aanbevelingen met de meeste stemmen van het publiek waren:

  1. Voer een verplichte werkweek van vier dagen in. Dan blijft er meer tijd over om te zorgen voor anderen en het bevordert de werkgelegenheid.
  2. Neem het persoonlijke zorgplan op in de HR-cyclus met/van de medewerker. De HR-cyclus bestaat uit alle momenten waarop de werkgever en de medewerker met elkaar spreken over doelen en prestaties, bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek. Door op deze momenten ook aandacht te besteden aan de zorgtaken van de medewerker kan hier beter rekening mee worden gehouden.
  3. Zorg voor rolmodellen op de werkvloer: van de werkvloer tot middelmanagement tot bestuur. Deze rolmodellen kunnen laten zien hoe zij op een goede manier omgaan met de combinatie van zorg en werk.


Andere interessante aanbevelingen:

  • Veel aanbevelingen hadden betrekking op het gesprek dat moet plaatsvinden tussen werkgevers en werknemers. Zoals: maak balans tussen zorg en werk een vast onderdeel van alle gesprekken tussen werkgevers en werknemers van sollicitatie tot en met het einde van het dienstverband.
  • Parttime als norm stellen en op die manier ruimte creëren voor het werken in deeltijd, ook voor mannen.
  • Mantelzorg en zorg voor kinderen krijgt waarde op het cv. Op deze manier heeft het zorgen voor anderen ook een toegevoegde waarde voor je werkende leven.


Benieuwd naar alle andere aanbevelingen die uit de Superbrainstorm kwamen? 
Download hier de pdf met alle uitkomsten voor werkgevers, overheid en zorgpartners 
Lees hier de aanbevelingen voor overheid
Lees hier de aanbevelingen voor zorgpartners