Waarom het tijd is voor een nieuwe verdeling van zorg en werk

Het is tijd voor een nieuwe verdeling van zorg en werk tussen vrouwen en mannen. Benieuwd wat er gebeurt als er geen nieuwe verdeling komt? WOMEN Inc. werpt een blik op de toekomst van Nederland en laat zien dat juist nu hét moment is waarop we samen (vrouwen, mannen, werkgevers en overheid) voor een nieuwe verdeling moeten gaan.

Vrouwen raken overbelast
Door de komst van de participatiesamenleving moeten steeds meer zorgtaken die voorheen publiek werden gefinancieerd (zoals thuiszorg) nu door burgers zelf worden opgevangen. Verwacht wordt dat deze grotere zorgvraag vooral bij vrouwen terecht zal komen. 60% van de vrouwen tegenover 40% van de mannen is nu al mantelzorger, waarbij vrouwen zich vaker zwaar belast voelen. Als de verdeling van zorg en werk niet verandert, zullen nog meer vrouwen overbelast raken.

Meer ziekteverzuim en uitval onder vrouwen
Het psychisch ziekteverzuim als gevolg van stress, mede door overbelasting door de combinatie van werk en zorg, is de laatste vijf jaar verachtvoudigd. Als de druk op vrouwen toe gaat nemen door de grotere zorgvraag, dan zal ook het ziekteverzuim alleen maar verder toenemen. Dit is niet alleen vervelend voor vrouwen, maar het is ook nadelig voor mannen, werkgevers en de overheid.

Minder arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid
In Nederland is bijna de helft van de vrouwen niet economisch zelfstandig en dit aantal gaat alleen maar omhoog als zorg en werk niet meer te combineren zijn. Als vrouwen nog meer moeten gaan zorgen dan ze nu doen, kunnen ze besluiten om minder te gaan werken of zelfs te stoppen met werken. Het gevaar is dat vrouwen dan niet meer financieel op eigen benen kunnen staan, wat voor problemen zorgen wanneer ze bijvoorbeeld scheiden van hun partner.

Plan jouw eigen #ikbenerevenniet moment!
We roepen jou en alle vrouwen in heel Nederland op om 1 mei (Dag van de Arbeid) onbetaalde zorgtaken voor één dag aan iemand anders over te laten. Een dag om stil te staan bij de ideale verdeling. Ga 1 mei ook de uitdaging aan en plan jouw #ikbenerevenniet moment in. Samen kunnen we een doorbraak realiseren in de verdeling van zorg en werk! Doe mee en ga naar: www.ikbenerevenniet.nl.

Meer lezen over de campagne #ikbenerevenniet van WOMEN Inc.? Dat kan hier:

WOMEN Inc. start campagne #ikbenerevenniet
Vrouwen en mannen: wie zorgt en wie werkt het meest?
Waarom zorgt de participatiesamenleving voor de overbelasting van vrouwen?
Kunnen mannen minder goed voor anderen zorgen dan vrouwen?
Voor wie zorg jij eigenlijk allemaal?