Delen

Kavita Parbhudayal en Marc Konings treden toe tot de Raad van Toezicht van WOMEN Inc.

Amsterdam, 14 maart 2024 – Kavita Parbhudayal en Marc Konings treden toe tot de Raad van Toezicht van WOMEN Inc.

Kavita Parbhudayal was wethouder in Den Haag op onder andere de gebieden zorg, arbeidsmarkt en volksgezondheid. In het door haar gepresenteerde Haagse meerjarenbeleidsplan Werk 2023 was één van de belangrijke acties om meer praktisch geschoolde vrouwen naar (beter) betaalde banen te begeleiden door barrières (bekostigen opleiding, gratis maken van de kinderopvang tijdens de opleiding, koppelen aan werkgever) weg te nemen. 

Parbhudayal over haar toetreding tot de RvT van WOMEN Inc.: “Historisch gezien hebben vrouwen vaak minder kansen gehad dan mannen als gevolg van biologische,  sociale, culturele en economische factoren. Met de krachtige campagnes en programma’s strijdt WOMEN Inc. voor gelijkheid en sneller te groeien naar een evenwichtige maatschappij. Door toe te treden tot de Raad van Toezicht van WOMEN Inc. kan ik – nu ik sinds juli vorig jaar geen wethouder Werk ben- op deze wijze een waardevolle bijdrage blijven leveren aan deze strijd en tegelijkertijd mezelf verrijken met nieuwe ervaringen.” 

Marc Konings werkt als directeur Financieel Economische Zaken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en is vanuit die functie lid van de bestuursraad van IenW en eerste adviseur rond financieel – economische aangelegenheden voor de minister en staatssecretaris van IenW.

Konings over zijn nieuwe functie als lid van de RvT van WOMEN Inc.: “Ik ben enorm gemotiveerd om mij vanuit de Raad van Toezicht voor WOMEN Inc in te zetten. WOMEN Inc opent ogen door met feiten en onderzoek te laten zien dat er maatschappelijk en in organisaties nog veel te winnen is rond gelijkwaardigheid en gelijke kansen, ongeacht geslacht en gender. Het trackrecord van WOMEN Inc. is indrukwekkend met constructieve voorstellen, aansprekende campagnes en politieke impact. In mijn leven en loopbaan heeft een aantal sterke en inspirerende vrouwen een belangrijke rol gespeeld om te kunnen zijn wie ik ben en om te komen waar ik nu sta. Voor mij is diversiteit daarom een vanzelfsprekendheid en inzet voor inclusie van alle vormen van diversiteit een must. Zoals ik ‘straight allies’ heel waardevol vind voor de LHBTQI+ community, zo wil ik graag een ‘male ally’ zijn voor de missie van WOMEN Inc.”

Jacobina Brinkman, voorzitter van de Raad van Toezicht van WOMEN Inc.: Ik ben ontzettend blij dat Kavita en Marc onze Raad van Toezicht komen versterken. Beiden hebben zeer diverse en relevante werkervaring en een persoonlijke betrokkenheid bij de missie van WOMEN Inc.”

De Raad van Toezicht van WOMEN Inc. wordt verder gevormd door Dailah Nihot en Jeffrey van Meerkerk. Michael Kembel heeft na twee waardevolle termijnen afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht.