Opzij's alternatieve Troonrede

Sheila Sitalsing, freelance journaliste en nieuwscolumnist bij De Volkskrant, heeft een alternatieve Troonrede geschreven voor Opzij. De participatiesamenleving, de zorgdruk op vrouwen, rolpatronen, sociale druk, het komt allemaal aan de orde. 
 
Hierbij een aantal punten uit de 'alternatieve Troonrede':
 
"Ik denk aan vrouw en vrijheid. Vrijheid om het leven naar eigen smaak en wens in te richten. Zonder druk van rolpatronen, sociale normen of culturele beknotting. Vrijwaring van vrouwenhandel, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, eerwraak en huiselijk geweld." 
 
"De keerzijde van voorzieningen die het leven makkelijker moeten maken - recht op deeltijdwerk, ouderschapsverlof, schooltijdbanen - is dat ze doorstoten naar de top voor vrouwen lastiger maken. Uit stapels onderzoek blijkt dat dit soort zaken de arbeidsparticipatie van vrouwen reuze bevordert, maar dat tegelijkertijd werkgevers hierdoor minder graag investeren in promotiekansen voor álle vrouwen - niet alleen voor die vrouwen die van de regelingen gebruik maken."
 
"Bij de Eerste Kamer ligt inmiddels het wetsvoorstel Versterking Huwelijksvrijheid, dat beoogt gedwongen huwelijken tegen te gaan door middel van het verhogen van de huwelijksleeftijd, het verbieden van huwelijk tussen neef en nicht en het verruimen van de grond voor vernietiging van huwelijken.
Dat is een verheugende ontwikkeling. Maar we zijn er nog niet. We gaan ons ook in Europees en internationaal verband sterk maken voor het tegengaan van huwelijksdwang."

Lees hier het gehele artikel 'Alternatieve troonrede' van Opzij.