Jonge werkloze vrouwen hebben moeite met combinatie zorg en werk

Vier uit de tien jongeren (15 tot 27 jaar) in Nederland die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zijn niet op zoek naar werk en zijn ook niet direct beschikbaar voor werk, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 75.000 jongeren. Opvallend is dat jonge vrouwen zorg voor het gezin of huishouden als belangrijke reden noemen voor het niet werken, terwijl jonge mannen dit haast nooit als reden opgeven.

183.000 jongeren volgen geen onderwijs en werken niet
In 2014 hadden van de ruim 800 duizend niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar er 183 duizend geen werk. Hiervan heeft 41,1%, waarvan de meerderheid vrouw is, een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een haast onzichtbare groep jongeren: doordat ze vaak geen uitkering ontvangen, geen onderwijs volgen én niet werken zijn er weinig cijfers bekend.

Jonge vrouwen worstelen ook met combinatie werk en zorg
Het CBS heeft nu onderzoek gedaan naar de redenen van jongeren om niet te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. 19% van de jonge vrouwen geeft aan dat zorg voor gezin of huishouden een reden is om niet te willen of kunnen werken. Bij de mannen wordt dit haast geen enkele keer aangegeven. Ook hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen noemt de jonge werkloze vrouw met mantelzorg als een groep die het zwaar heeft: “[...] ze voelt zich door de ontwikkelingen in de mantelzorg gedwongen thuis te blijven, omdat ze zelf de zorg voor haar naasten op zich moet nemen." (02-04-2015, Trouw).

Voorzichtig stijgende lijn
Het goede nieuws is dat de 19% wel aan het dalen is: in de afgelopen tien jaar gaven jonge vrouwen steeds minder vaak de zorg voor het gezin of huishouden als reden aan om niet te zoeken naar en beschikbaar te zijn voor werk. In 2005 was dit nog 44% maar in 2014 was dit al gedaald naar 24%. Het is echter nog steeds verontrustend dat 19% van de vrouwen aangeeft geen werk te kunnen en willen zoeken door zorgtaken, terwijl bijna geen enkele man dit noemt.

Sluit je aan!
Ook onder jonge vrouwen speelt de combinatie van zorg en werk dus al een serieuze rol. Om te voorkomen dat de toenemende zorgdruk automatisch bij vrouwen terechtkomt zijn we de campagne #ikbenerevenniet gestart. Doe mee op www.ikbenerevenniet.nl!