De Rijksbegroting door een genderbril bekeken

Op Prinsjesdag werd, zoals elk jaar, de Rijksbegroting voor het komende jaar gepresenteerd. In deze begroting staan de financiële plannen van het kabinet voor 2015. Kennisinstituut Atria zet elk jaar haar genderbril op om te laten zien waar de Rijksbegroting nadelig uitpakt voor vrouwen. Lees in dit artikel wat WOMEN Inc. de belangrijkste punten vindt.

Loonverschil niet aangepakt
De overheid doet niets om het bestaande loonverschil tussen mannen en vrouwen aan te pakken. In de Rijksbegroting komt dit loonverschil niet ter sprake. Nog altijd verdienen vrouwen gemiddeld 17,6% minder dan mannen in dezelfde functie. Dit kan oplopen tot een verlies van 300.000 euro op een heel leven. De overheid kan hier iets aan doen door kinderopvang toegankelijker te maken en het volgen van een extra opleiding te stimuleren, maar laten dit helaas liggen.

Druk op mantelzorgers vergroot
60% van de mantelzorgers in Nederland is vrouw, en voor hen pakt de begroting nadelig uit. De mantelzorgboete, waarbij ouderen die bij hun kinderen in gaan wonen 300 euro per maand gekort worden op hun AOW, zal per juli 2016 ingaan. Deze boete zorgt voor een extra financiële last op de schouders van de mantelzorger.

Aan de andere kant wordt mantelzorgen voor andere mensen dan je naaste familie vergemakkelijkt. Het wordt mogelijk om mantelzorgverlof op te nemen voor vrienden of tweedegraads familie. De Rijksbegroting moedigt mantelzorgen voor naasten dus aan, in lijn met de gewenste participatiesamenleving. Tegelijkertijd lijkt de regering zich niet bewust te zijn van hoe dit vooral op de schouders van vrouwen terecht zal komen.

Geen verlaging kosten kinderopvang
Er worden nauwelijks maatregelen genomen om de kosten voor kinderopvang te verlagen voor ouders. Terwijl juist hoge kosten voor kinderopvang leiden tot extra druk op vrouwen. Door de afschaffing van de ouderschapsverlofkorting wordt tegelijkertijd de drempel voor vaders verhoogt om meer zorg op zich te nemen. Zij nemen in vergelijking met moeders al weinig verlof op omdat het financieel onaantrekkelijk is. Door deze maatregel wordt dit alleen maar versterkt. Daar tegenover staat dat het kabinet het vaderschapsverlof wel uitgebreid heeft met 3 extra dagen, maar helaas is dit onbetaald.

Zet het samen met ons op de agenda!
Door de genderbril zien we duidelijk dat er nog veel te winnen valt voor vrouwen. De zorgdruk op vrouwen zal in de aankomende tijd verder toenemen en juist de overheid kan dit verminderen door vrouwen met hun beleid tegemoet te komen.

WOMEN Inc. pleit voor een eerlijke verdeling van zorg en arbeid en pakt het loonverschil aan. Vind jij dit ook belangrijk? Sluit je dan aan bij het meest waardevolle vrouwennetwerk van Nederland en help ons om dit op de agenda van de overheid te zetten!