Aandacht voor ongelijke behandeling

Voor gendersensitieve zorg komt steeds meer aandacht en meer mensen gaan inzien dat de gezondheidszorg zonder aandacht voor genderverschillen niet compleet is. Zo ook bij ErasmusMC in Rotterdam, waar gezondheid van vrouwen deze week drie dagen lang centraal staat tijdens de Women’s Health cursus van de NIHES.

In de geneeskunde wordt er over het algemeen uitgegaan van een universeel menselijk lichaam, waarbij weinig aandacht is voor de verschillen tussen het mannelijk en vrouwelijk lichaam. Het wordt echter steeds duidelijker dat deze verschillen groter zijn dan gedacht. Niet alleen als het gaat om de geslachtsorganen, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het hart en de hersenen. Gendersensitieve zorg houdt rekening met deze verschillen.

De vele verschillen die er tussen het mannen- en vrouwenlichaam zijn, bleken uit het diverse en uiteenlopende programma van de Women’s Health cursus. Tijdens de drie dagen wordt er onder andere gesproken over de sekse- en genderverschillen bij hart- en vaatziekten, diabetes, migraine, kanker, depressie en angststoornissen, dementie en de ziekte van Alzheimer, en osteoporose.

Sekseverschillen op de politieke agenda
Tweede Kamerlid Marith Rebel-Volp sprak bij ErasmusMC over hoe belangrijk het is om gendersensitieve zorg op de politieke agenda te zetten. Marith is zelf jarenlang arts geweest voordat zij in de Kamer kwam en weet dus uit eigen ervaring dat er in opleidingen Geneeskunde veel meer aandacht moet komen voor sekse- en genderverschillen. “Het enige wat tijdens mijn opleiding aan bod kwam, was dat een hartaanval anders is bij vrouwen dan bij mannen”, vertelt Marith, “en daardoor heb ik waarschijnlijk bij sommige vrouwen een verkeerde diagnose gesteld”.

Ze riep het publiek op hun stem te laten horen en aan politici te laten weten wat er moet gebeuren om de huidige gezondheidszorg gendersensitief te maken: “Voed politici! Jullie zijn degene die dit op de politieke agenda kunnen zetten, met mijn hulp”.

Alliantie Gender & Gezondheid
Metty Spelt vertelde meer over de Alliantie Gender & Gezondheid, een initiatief van WOMEN Inc. en het ministerie van OCW. De Alliantie Gender & Gezondheid verbindt vele verschillende partijen met elkaar, van wetenschapper tot zorgverzekeraar en van arts tot psycholoog. Ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de gezondheidszorg en het erkennen van de verschillen tussen mannen en vrouwen zorgt voor gelijke kansen op gezondheid.

Wil je meer weten over de Alliantie Gender & Gezondheid en hoe jij kan bijdragen aan gendersensitieve zorg? Of wil je dat binnen het (academische) ziekenhuis waar jij werkt of wordt behandeld meer aandacht komt voor de verschillen tussen mannen en vrouwen? Neem dan contact op met Marjolein Blüm, redacteur gezondheid bij WOMEN Inc., via marjolein@womeninc.nl en ontdek hoe WOMEN Inc. je hierbij kan helpen!