6 tips om als zzp’er te sparen voor je pensioen


 

Een-derde van alle vrouwelijke zzp'ers bouwt zelf geen pensioen op! Een oorzaak hiervan kan zijn dat je als zzp'er geen pensioen kunt opbouwen bij een pensioenfonds. Maar toch zijn er wel verschillende opties om te sparen voor later. Voordat je besluit hoe je dit wilt doen, is het goed eerst de verschillende mogelijkheden af te wegen. Begin daarom met het lezen van deze 6 tips voor het als zelfstandige sparen voor je pensioen.


 

1. Bedenk hoeveel geld jij later nodig denkt te hebben. 

Als je bij een werkgever werkt, gaat pensioenopbouw vaak automatisch. Als zzp'er moet je zelf iets regelen. Dit kan ingewikkeld zijn. Mede hierdoor bouwt de helft van de zzp'ers geen pensioen op. Een goed begin is om in te schatten hoeveel geld jij nodig hebt als je straks wilt stoppen met werken.

 

2. Zoek uit hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd.

Werkte je eerder wel bij een werkgever? Dan is de kans groot dat je al een pensioenpotje hebt. Om hier meer inzicht in te krijgen, gebruik je het 'I love pensioen' stappenplan.

 

3. Bedenk of je pensioen kunt voortzetten bij het pensioenfonds waar je tot nu toe verzekerd was.

Als je tot nu toe wel voor een werkgever hebt gewerkt, kun je soms nog 5 tot 10 jaar nadat je uit dienst bent gegaan je pensioenopbouw voortzetten. Je kunt een offerte opvragen voor wat de kosten zijn als je blijft deelnemen. Als je dit te hoog vindt, dan kun je soms ook blijven deelnemen voor een lager bedrag. De voortzetting moet wel aansluiten op je pensioenopbouw tot nu toe, dus neem op tijd contact op!

 

4. Houd bij opdrachten altijd rekening met de kosten van je pensioenopbouw.

Werken als zelfstandige brengt veel vrijheden met zich mee maar de kans is groot dat je niet de rest van je leven wilt blijven werken. Daarom is het belangrijk ook al na te denken over hoe je een inkomen kan behouden als je niet meer werkt. Houd rekening met deze gedachte als je gaat nadenken over bijvoorbeeld jouw uurtarief.

 

5. Overweeg of banksparen iets voor jou is.

Bij banksparen zet je geld voor je pensioen op een geblokkeerde rekening. Dit bedrag trek je af van je inkomen en je betaalt er helemaal geen belasting over. De geblokkeerde rekening komt vrij als je met je pensioen wilt beginnen, dat is meestal op de AOW ingangsdatum. Dan zet je deze rekening om naar een maandelijkse of jaarlijkse overboeking tot het geld op is. Je betaalt over betalingen wel belasting. Als je gaat banksparen voor je pensioen ontvang je rente op de geblokkeerde rekening gedurende de periode tot de ingangsdatum van je pensioen. Je loopt weinig risico’s en hebt lage kosten voor administratie. 

 

6. Overweeg of je wilt gaan beleggen

Je kunt ook met het geld in je jaarruimte gaan beleggen. Dat kan in grote lijnen op drie manieren: 

  1. Lijfrentes. Dit zijn commerciële beleggingsproducten de banken en verzekeraars aanbieden. Je betaalt voor het beleggen van je geld en voor de administratie, en je kunt niet bepalen waarin je belegt. Zorg dat je weet welke percentages jaarlijks van je geld afgetrokken worden voor beleggen en administratie voordat je instapt. 
  2. ZZP pensioenregelingen. Sinds een paar jaar kan je deelnemen in speciale ZZP pensioenregelingen. Dat zijn beleggingsregelingen waarin je meestal alleen kiest voor hoog of laagrisico. Deze rekeningen benutten de jaarruimte. Soms mag je meer inleggen omdat je de jaarruimte van eerdere jaren niet hebt
    benut. Kijk ook hier eerst wat je kwijt bent aan beleggen en administratie. Bij een coöperatief model voor ZZP pensioen worden deze kosten anders in rekening gebracht. Je vindt meer informatie door te zoeken naar ‘ZZP-pensioen’ of ‘ZZP-pensioen coöperatief model’.
  3. Zelfstandig beleggen binnen je jaarruimte. Als je goed op de hoogte bent van alle regels kan je via een online broker zelfstandig beleggen. Je krijgt een geblokkeerde rekening en je bent zelf verantwoordelijk voor het risico en berekening jaarruimte. Je vindt meer informatie door te zoeken naar ‘pensioen via online broker’ en open daar een speciale beleggingsrekening voor pensioen.

 

Doorloop nu het 'I love pensioen' stappenplan