Delen

Een nog onverteld verhaal

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de kunstsector. Hierdoor blijven hun verhalen onverteld en zien we in musea verhalen en beelden vanuit veelal hetzelfde perspectief. Dat moet veranderen, zodat we in musea kennismaken met veel verschillende perspectieven en vrouwen dezelfde kansen hebben als kunstenaar als mannen. Lees meer in ons rapport ‘Een nog onverteld verhaal’.

 

Download rapport

 

13%

Van alle collectiestukken in museumzalen is 13% door een vrouw gemaakt.

Slechts 2 procent van de totale omzet op veilingen tussen 2008 en 2019 werd besteed aan kunst gemaakt door vrouwen.

De totale verkoopwaarde van al het werk van vrouwen is nog altijd minder dan de waarde van al het werk van Picasso.

76%

76% van al het naakt in musea is vrouw

Mannelijke kunstenaars verdienen op jaarbasis de helft meer dan vrouwelijke kunstenaars

Veelgestelde vragen

Waarom richt WOMEN Inc. zich met dit project op de kunst- en cultuursector?

WOMEN Inc. zet zich in voor een maatschappij waarin de beelden die tot ons komen representatief zijn en vrij van beperkende stereotypes. Een zeer relevante plek waar beelden tot ons komen zijn musea. Omdat we weten dat op dit moment de beelden die daar te zien zijn niet representatief zijn en stereotypes kunnen bevatten, richten we ons met dit project op de kunst- en cultuursector, en specifiek op de beeldende kunst.

Wanneer is het onderzoek ‘Een nog onverteld verhaal’ uitgevoerd?

Het verkennende onderzoek is uitgevoerd in 2021 en ge-update in 2022. 

Waarom richten jullie je op musea?

Musea hebben een grote invloed op onze maatschappij. In 2019 bezochten 34 miljoen mensen een museum in Nederland, waarvan 24 miljoen mensen uit Nederland kwamen. Het bereik van musea is dus enorm. In het streven naar een representatieve maatschappij vrij van beperkende stereotypes is het dus belangrijk dat  deze bezoekers verhalen te zien krijgen die kansengelijkheid niet in de weg staat.

Wat is ‘baarmoederkunst’?

Dit is een term die verschillende mensen die in Nederland een kunstopleiding hebben gevolgd tijdens hun opleiding voorbij hebben horen komen. De term gaat over kunst die traditioneel gelinkt kan worden aan ‘vrouwelijkheid’: kunst met de kleur roze, gemaakt van zachte materialen of die gaat over onderwerpen die ‘typisch vrouwelijk’ zijn. Een andere term die hiervoor werd gebruikt is keukentafelkunst.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om samen te werken met ABN AMRO?

Als sponsor van een aantal musea in Nederland is ABN AMRO de schakel tussen onderzoek en actie. Samen met hen kunnen we musea bewust maken van hun rol bij het realiseren van gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de kunstsector én ze helpen met de vervolgstappen die nodig zijn.

Wat gaat WOMEN Inc. doen met de resultaten uit dit onderzoek?

De resultaten van dit onderzoek worden gedeeld met ABN AMRO en verschillende grote musea in Nederland. WOMEN Inc. onderzoekt momenteel samen met ABN AMRO en een aantal musea waaronder de Hermitage Amsterdam, het Stedelijk Museum Amsterdam en het Singer Laren, op welke vlakken er concrete doelen gesteld kunnen worden ten aanzien van gender gelijkheid op verschillende niveaus in de musea.

Partners

Het onderzoek en de campagne ‘Een nog onverteld verhaal’ worden mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.