Vrouw & geld

Op het gebied van geld en financiën wil WOMEN Inc. dat vrouwen bewuste keuzes maken om zo hun kansen te vergroten.

Slechts 53% van de vrouwen economisch zelfstandig

Bijna de helft van de vrouwen in Nederland is niet economisch zelfstandig en daarmee financieel afhankelijk van bijvoorbeeld een partner of de overheid. Vrouwen zijn hierdoor extra kwetsbaar voor financiële tegenslagen en de gevolgen van bijvoorbeeld een scheiding. Het aantal economisch zelfstandige vrouwen neemt met maar gemiddeld 1 procent per jaar toe. 

De scheve verdeling van zorg en werk

Een van de redenen waarom vrouwen minder vaak dan mannen economisch zelfstandig zijn, is dat zij twee keer zoveel onbetaalde zorgtaken op zich nemen. Met de komst van de participatiesamenleving komen meer zorgtaken bij burgers terecht. Om te voorkomen dat deze extra zorgtaken op de schouders van vrouwen terecht komen, pleit WOMEN Inc. voor een nieuwe verdeling van zorg en werk. De WOMEN INc. campagne 'Ik ben er even niet' richt zich op vrouwen, daarnaast roept WOMEN Inc. overheid en werkgevers op hun verantwoordelijkheid te nemen.

Loonverschil nog altijd 15%

De scheve verdeling van zorg en werk hangt ook samen met het feit dat mannen nog altijd meer verdienen dan vrouwen. Het loonverschil is in Nederland 15 procent, en neemt met minder dan 1 procentpunt per jaar af. In samenwerking met Loonwijzer berekende WOMEN Inc. dat vrouwen in hun loopbaan gemiddeld €300.000,- mislopen. Met de campagne “Waar is mijn €300.000,-” ontrafelt WOMEN Inc. het loonverschil en maakt vrouwen bewust van de financiële gevolgen van hun keuzes.Delta Lloyd Foundation is partner van WOMEN Inc. op het gebied van geld.