Wat is de loonkloof?

ARCHIEF

Vrouwen en mannen in Nederland verdienen nog steeds niet hetzelfde. Het verschil in gemiddelde uurlonen van vrouwen en mannen is 15,5%. Dit verschil noemen we de loonkloof.

De loonkloof wordt berekend door uit te gaan van het gemiddeld bruto uurloon van alle werkende mannen en het gemiddeld bruto uurloon van alle werkende vrouwen in Nederland. Het verschil hiertussen is de loonkloof. Een belangrijke verklaring is dat vrouwen veel vaker in sectoren werken die laag of gemiddeld betalen, zoals de zorg, het onderwijs, de horeca of de culturele sector. De bestbetaalde sectoren, zoals de financiële en technische, blijven grotendeels mannen-domeinen.

Ook hebben mannen nog steeds veel vaker dan vrouwen leidinggevende functies, waarvan de uurlonen weer hoger liggen. Ook opleidingsniveau en werkervaring zijn verklarende factoren. De ongelijke positie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt heeft te maken met het feit dat vrouwen vaker parttime dan mannen en meer onbetaalde zorg op zich nemen.

Met bovenstaande factoren kunnen we 9% van de loonkloof verklaren. Dan blijft er alleen nog een verschil van 6% over. Dit verschil komt deels doordat er toch sprake is van ongelijke beloning: mannen die voor hetzelfde werk en dezelfde uren meer betaald krijgen dan vrouwen. Dit kan worden veroorzaakt doordat bij het vaststellen van nieuw salaris wordt uitgegaan van het laatste salaris, waardoor een lage inschaling aan het begin van een loopbaan nog de rest van het werkende leven invloed kan hebben.

Equal Pay Day

De loonkloof van 15,5% is ook om te rekenen in dagen. Dit jaar is 6 november daarom uitgeroepen tot Equal Pay Day: je zou kunnen zeggen dat vrouwen vanaf dan de rest van het jaar ‘voor niks’ werken.

Rol overheid en werkgevers

WOMEN Inc. roept de overheid op om de loonkloof tussen vrouwen en mannen hoger op de politieke agenda te zetten. Daarnaast is WOMEN Inc. met veel werkgevers in gesprek om hen te stimuleren zich in te zetten voor een eerlijker loonbeleid.