'Wij selecteren alleen op kwaliteit'

Maar wie bepaalt de kwaliteit?

'Een mediamaker moet volledig onafhankelijk haar of zijn werk kunnen doen en niet beperkt worden door van bovenaf opgelegde diversiteitsdoelen. Ik kijk niet naar diversiteit maar naar kwaliteit. Geslacht of achtergrond maken voor mij niet uit,' gaf een leidinggevende bij een landelijk dagblad aan toen hem werd gevraagd naar zijn rol. Uit onderzoek onder mediamakers blijkt dat velen het belang van een meer representatieve media wel inzien, maar een groot deel meent dat het niet hun taak is dit te veranderen. Herkenning en kwaliteit blijken twee belangrijke argumenten in de besluitvorming in de media te zijn. En ze zijn niet alleen doorslaggevend in sollicitatieprocedures maar ook bij de selectie van verhalen, beelden en uit te nodigen specialisten. Wie bepaalt echter wat herkenning en kwaliteit inhouden? Wat is de norm, of misschien beter: wie bepaalt die norm?

Uitgebreid onderzoek toont aan dat de witte, hoogopgeleide, heteroseksuele man in onze maatschappij nog altijd de norm is en als gevolg daarvan hebben mannen meer politieke, culturele en economische macht dan vrouwen. Daarom zijn er vandaag de dag letterlijk meer mannen in beeld en zijn ze oververtegenwoordigd op leidinggevende posities in de media. Beelden laten zien hoe wij ergens over denken maar ze bevestigen tegelijkertijd onze ideeën als we ze gebruiken. Ze voeden onze beeldvorming waardoor we een bepaald soort beelden blijven herhalen en het steeds lastiger wordt om anders te denken. Beeldvorming houdt de heersende norm in stand en sluit groepen uit die niet aan deze norm voldoen. Ook onze  kwaliteitsnorm.

Belle Derks geeft in een interview hiervan een voorbeeld: “Bij een CEO van een bedrijf denken we bijvoorbeeld eerder aan een man dan aan een vrouw. Als dit beeld onze meetlat is dan wordt leidinggeven gezien als iets wat we van mannen verwachten, maar niet van vrouwen. Bij vrouwen maken werkgevers zich bijvoorbeeld vaak zorgen dat hun ambitie verdwijnt zodra ze kinderen krijgen. Maar als vrouwen hun ambitie duidelijk tonen, dan reageren we daar ook verbaasd en soms zelf afwijzend op. Niet alleen zijn we minder geneigd de kwaliteiten van vrouwen te herkennen en te erkennen, maar ook interpreteren we leiderschapsgedrag van vrouwen minder positief.”

Zolang er niet wordt ingezien dat je kwaliteit anders moet leren beoordelen, is er geen ruimte voor andere perspectieven. – een anonieme mediamaker

Vrouwen, niet-heteroseksuelen, armen en gekleurde mensen vormen ‘de ander’ ten opzichte van deze norm; ze worden vaak als zodanig getoond en benoemd. Het begrip ‘vrouwelijke hoogleraar’ impliceert bijvoorbeeld dat ‘hoogleraar’ automatisch met mannen wordt geassocieerd. Gender wordt hiermee een voorspellende factor van kwaliteit. Om dit te doorbreken moeten we anders leren denken over kwaliteit. In verschillende onderzoeken is aangetoond dat diversiteit van een organisatie een kwaliteit op zich is. Een diverse organisatie kan beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en de pluriformiteit aan inzichten blijkt te leiden tot meer creativiteit dan in homogene organisaties. Voor de media geldt dit nog sterker: alleen een diverse blik op onze maatschappij kan recht doen aan haar pluriformiteit.

 

'Ze zijn er niet'          'Vrouwen willen niet'

Aan de slag!          Hulpbronnen